Przyszłość potrzebuje przyjaciół – poznajcie ekspertów SpołTech

Technologie cyfrowe wpędzają nasze społeczeństwo w stan ciągłej zmiany. Dlatego przyszłość potrzebuje przyjaciół, którzy upomną się się o społeczny wymiar technologii.

Rozpoczynamy projekt think-tankowy SpołTech: tworzymy przestrzeń do namysłu i rozmowy o technologii, przyszłości i Polsce. Chcemy budować sieć ekspertów i ekspertek dla których ważny jest społeczny wymiar technologii. Którzy wierzą, że technologie powinny służyć społeczeństwu.

Nie chcemy, by narracja o cyfrowej przyszłości była opowieścią tylko o problemach społecznych, nowych formach wykluczenia czy niedostosowaniu instytucji publicznych do zmiany. Zależy nam na szukaniu rozwiązań i pozytywnych sposobów korzystania z technologii dla dobra społecznego.

ST_landingpage_baner1450x750
Tytuł: ST_landingpage_baner1450x750
ccby
Autor: Alicja Kobza

Poznajcie naszych ekspertów

W listopadzie zrekrutowaliśmy czwórkę ekspertów, którzy będą afiliowani przy naszym projekcie. Reżyserka, socjolożka, prawnik i ekonomista będą z nami patrzeć na SpołTech ze swoich perspektyw.

Ana Brzezińska jest reżyserką i producentką filmów dokumentalnych i doświadczeń XR. Współpracuje jako kuratorka i ekspertka ds. XR z funduszami i instytucjami publicznymi w Polsce i za granicą (europejski program MEDIA, PISF, Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy, MKiDN, i in.) Jest wykładowczynią SWPS i szkoły filmowej w Łodzi oraz europejską przedstawicielką i członkinią komisji selekcyjnej międzynarodowej sieci Kaleidoscope.

Jej projekt dotyczy wyzwań związanych z upowszechnieniem technologii XR oraz transferem komunikacji społecznej do pełnej immersji.

Marta Klimowicz jest doktorką socjologii internetu od ponad dziesięciu lat pracującą w branży IT. Zainteresowana tematyką nowych technologii, ich wpływem na życie społeczne i strategiami radzenia sobie z konsekwencjami tego wpływu. Współzałożycielka BalansPL, fundacji działającej na rzecz zwiększenia obecności kobiet w życiu publicznym. Aktualnie zarządza zespołem Growth w Monterail, firmie tworzącej oprogramowanie dla klientów z całego świata.

Jej  projekt dotyczy praktyk zarządzania prywatnością online przez kobiety.

Kamil Mamak jest prawnikiem filozofem i pasjonatem nowych technologii. Jest doktorem nauk prawnych, pracownikiem w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz doktorantem filozofii w Katedrze Historii i Filozofii Nauki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Członek Zarządu w Krakowskim Instytucie Prawa Karnego. Naukowo zajmuje się wpływem nowych technologii na człowieka i prawo karne.

Jego projekt dotyczy samo-regulacji i regulacji fake newsów na platformach internetowych.

Jan Zygmuntowski jest ekonomistą zajmującym się innowacją, cyfrową gospodarką i zrównoważonym rozwojem. Prezes zarządu think-tanku Instrat. Doradza i wspiera w rozwoju kilku projektów technologicznych z pozytywnym wpływem społecznym. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i stypendysta G20 Global Solutions. Student Szkoły Doktorskiej Akademii Leona Koźmińskiego.

Jego projekt dotyczy banków danych (data trusts) jako alternatywnych modeli zarządzanie danymi.