Przyszłość potrzebuje przyjaciół – poznajcie ekspertów SpołTech

Technologie cyfrowe wpędzają nasze społeczeństwo w stan ciągłej zmiany. Dlatego przyszłość potrzebuje przyjaciół, którzy upomną się się o społeczny wymiar technologii.

Rozpoczynamy projekt think-tankowy SpołTech: tworzymy przestrzeń do namysłu i rozmowy o technologii, przyszłości i Polsce. Chcemy budować sieć ekspertów i ekspertek dla których ważny jest społeczny wymiar technologii. Którzy wierzą, że technologie powinny służyć społeczeństwu.

Nie chcemy, by narracja o cyfrowej przyszłości była opowieścią tylko o problemach społecznych, nowych formach wykluczenia czy niedostosowaniu instytucji publicznych do zmiany. Zależy nam na szukaniu rozwiązań i pozytywnych sposobów korzystania z technologii dla dobra społecznego.

ST_landingpage_baner1450x750
Tytuł: ST_landingpage_baner1450x750
ccby
Autor: Alicja Kobza

Poznajcie naszych ekspertów

W listopadzie zrekrutowaliśmy czwórkę ekspertów, którzy będą afiliowani przy naszym projekcie. Reżyserka, socjolożka, prawnik i ekonomista będą z nami patrzeć na SpołTech ze swoich perspektyw.

Ana Brzezińska jest reżyserką i producentką filmów dokumentalnych i doświadczeń XR. Współpracuje jako kuratorka i ekspertka ds. XR z funduszami i instytucjami publicznymi w Polsce i za granicą (europejski program MEDIA, PISF, Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy, MKiDN, i in.) Jest wykładowczynią SWPS i szkoły filmowej w Łodzi oraz europejską przedstawicielką i członkinią komisji selekcyjnej międzynarodowej sieci Kaleidoscope.

Jej projekt dotyczy wyzwań związanych z upowszechnieniem technologii XR oraz transferem komunikacji społecznej do pełnej immersji.

Marta Klimowicz jest doktorką socjologii internetu od ponad dziesięciu lat pracującą w branży IT. Zainteresowana tematyką nowych technologii, ich wpływem na życie społeczne i strategiami radzenia sobie z konsekwencjami tego wpływu. Współzałożycielka BalansPL, fundacji działającej na rzecz zwiększenia obecności kobiet w życiu publicznym. Aktualnie zarządza zespołem Growth w Monterail, firmie tworzącej oprogramowanie dla klientów z całego świata.

Jej  projekt dotyczy praktyk zarządzania prywatnością online przez kobiety.

Kamil Mamak jest prawnikiem filozofem i pasjonatem nowych technologii. Jest doktorem nauk prawnych, pracownikiem w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz doktorantem filozofii w Katedrze Historii i Filozofii Nauki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Członek Zarządu w Krakowskim Instytucie Prawa Karnego. Naukowo zajmuje się wpływem nowych technologii na człowieka i prawo karne.

Jego projekt dotyczy samo-regulacji i regulacji fake newsów na platformach internetowych.

Jan Zygmuntowski jest ekonomistą zajmującym się innowacją, cyfrową gospodarką i zrównoważonym rozwojem. Prezes zarządu think-tanku Instrat. Doradza i wspiera w rozwoju kilku projektów technologicznych z pozytywnym wpływem społecznym. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i stypendysta G20 Global Solutions. Student Szkoły Doktorskiej Akademii Leona Koźmińskiego.

Jego projekt dotyczy banków danych (data trusts) jako alternatywnych modeli zarządzanie danymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Komentarz zostanie dodany po zatwierdzeniu przez administratora