Publikacja “Dobre praktyki Spółdzielni Otwartej Edukacji. Jak uczyć kompetencji cyfrowych w bibliotece”