Raport Korzystanie z mediów a podziały społeczne

Raport będący efektem ukończonego w grudniu 2013 r. projektu badawczego „Korzystanie z mediów a podziały społeczne” ma na celu krytyczną rewizję dyskusji o kompetencjach medialnych – i podparcie teoretycznych założeń badaniem empirycznym. Autorzy badania postawili sobie zadanie zestawienia sposobów korzystania z mediów z innymi aspektami życia jednostek, w oczywisty sposób ograniczanych zarówno przez indywidualne predyspozycje, jak i ograniczenia związane z nierównościami społecznymi. Tym samym kompetencje medialne potraktowano nie jako uniwersalny zasób wiedzy i umiejętności, lecz jako rozpatrywane indywidualnie kompetencje w realizacji celów stawianych sobie przez użytkowników mediów.

 

Autorzy raportu: Mirosław Filiciak, Paweł Mazurek, Katarzyna Growiec

Zespół badawczy: Mirosław Filiciak, Paweł Mazurek, Katarzyna Growiec, Piotr Toczyski

Komentarze: Mateusz Halawa, Mikołaj Lewicki, Alek Tarkowski, Piotr Toczyski

Do pobrania: raport, raport w wersji angielskiej, dane z badania ilościowego

 

logo_mkidn-300x127

Badanie zostało zrealizowane w ramach grantu badawczego przyznanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Edukacja medialna, badania”.