Raport Tajni Kulturalni

„Tajni kulturalni. Obiegi kultury z perspektywy twórców sieciowych węzłów wymiany treści” to projekt badawczy, będący kontynuacją ilościowego badania nieformalnej ekonomii mediów w Polsce – „Obiegi kultury”. Raport dotyczy sieciowych redystrybutorów treści – opisuje ich metody działania, motywacje i stosunek do prawa. Do pobrania w formacie PDF.