Rozstrzygnęliśmy konkurs na grafikę „Co nas uwiera w prawie autorskim?”

Inspiracją dla konkursu była seria 10 pocztówek, na których zilustrowano i opisano przykładowe sytuacje, w których prawo autorskie, w takim kształcie, jak ten obecny, nie spełnia swojej roli i utrudnia realizowanie tak podstawowych praw jak swoboda wyrażania siebie, czy dostęp do edukacji i kultury. Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu alternatywnej grafiki ilustrującej taką sytuację. Na konkurs zostały zgłoszone 33 prace, które oceniało jury w składzie:
Magdalena Frankowska (Studio Fontarte)
Justyna Lauer (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)
Jerzy Skakun (Studio Homework)
Maria Świerżewska (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki)
Alek Tarkowski (Centrum Cyfrowe)
 
Po intensywnych debatach jury zdecydowało się przyznać:
1 NAGRODĘ pracy nadesłanej przez KASIĘ  AUGUSTYNIAK, odwołującej się do historii z pocztówki nr 7, dotyczącej domeny publicznej

oraz
2 RÓWNORZĘDNE 2GIE NAGRODY pracom nadesłanym przez BARTOSZA TYWONKA i SONIĘ BĄK.
 
Gratulujemy! A tak wyglądają zwycięskie prace:
 
Kasia Augustyniak    Bartosz Tywonek    Sonia Bak
 
Zwycięska grafika zostanie wydrukowana i rozesłana do bibliotek i instytucji kultury w całej Polsce. Natomiast wszystkie trzy prace będą towarzyszyć działaniom edukacyjnym oraz informacyjnym Centrum Cyfrowego i naszych partnerów. Działamy na rzecz otwartości, dlatego wszystkie 3 grafiki zostaną udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0. Polska.
 
logonckrgb
 
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Kultura – Interwencje.