Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego w zakresie przygotowania studium wykonalności dla projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Poddziałanie 2.3.2.

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w zakresie przygotowania studium wykonalności dla projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Poddziałanie 2.3.2. dotyczące wyboru wykonawcy studium wykonalności, najkorzystniejszą ofertę złożył podmiot: Union 4 Future Sp. z  o.o. w organizacji (U4F). Z powyższym wykonawcą zostanie podpisana umowa warunkowa.


Warszawa, 2016-01-22