Rusza Cyfrowa Szkoła z wolnymi podręcznikami

zdjęcia laptopów w szkoleRada Ministrów przyjeła dziś projekt rozporządzenia dot. realizacji programu „Cyfrowa Szkoła” czyli informatyzacji polskich szkół i podnoszenia kompetencji TIK (technologii infromacyjno-komunikacyjnych). W ramach pilotażu do 380 szkół w Polsce ma trafić sprzęt komputerowy (tablety, komputery dla uczniów, dodatkowe wyposażenie sal) oraz powstać mają cyfrowe i wolne (na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa lub kompatybilnej) podręczniki dla klas 4-6 szkół podstawowych. Jest to pierwszy tak duży rządowy projekt w Polsce w ramach którego powstaną Otwarte Zasoby Edukacyjne. Od początku prac nad projektem Cyfrowej Szkoły jako doradca społeczny brał udział koordynator Creative Commons Polska i dyrektor Centrum Cyfrowego Alek Tarkowski.
Podręczniki, które powstaną w ramach programu mają być dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa (lub komptybilnej) oraz w co najmniej jednym formacie otwartym (którego pełna specyfikacja dostępna jest bez ograniczeń technicznych i prawnych) lub w wypadku dostępu w sieci WWW zgodnie z wymogami Web Content Accessibility Guidelines (W3C).  Podręczniki będą finansowane częściowo ze skarbu oraz program operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Przy okazji udziału PO KL w finansowaniu Cyfrowej Szkoły powstała ważna opinia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dot. udostępniania zasobów powstałych w ramach PO KL. Utwory wypracowane w ramach tego programu muszą być w pierwotnej wersji dostępne nieodpłatnie dla  wszystkich zainteresowanych, a jako rozwiązanie proponowane jest stosowanie licencji CC Uznanie Autorstwa. Umożliwia to również korzystanie w celach komercyjnych, o ile pierwotne wersje będą dostępne nieodpłatnie (więcej w MAiC Materiał Uzupełniający).
W najbliższych dniach MEN ma uruchomić specjalną stronę o programie Cyfrowa Szkoła, a dyrektorzy szkół będą mogli aplikować o 80% dofinansowanie na sprzęt ICT, równocześnie rozpoczną się prace nad tworzeniem zasobów i badaniami pilotażu. Po pilotażu program ma objąć pozostałe szkoły. „Mamy nadzieję, że program Cyfrowa Szkoła otworzy w Polsce nie tylko dyskusję o roli i wadze otwartych zasobów edukacyjnych w szkołach, ale będzie również krokiem do ich upowszechnienie w szkołach. Darmowe i otwarte podręczniki są tym czego i nauczyciele i rodzice domagali się już od lat, teraz będziemy mogli sprawdzić jak zadziałają w praktyce” pisze Kamil Śliwowski, koordynator Creative Commons Polska ds. edukacji.
Z przyjętymi dziś dokumentami można zapoznać się na stronach Rządowego Procesu Legislacyjnego.
Zdjęcie aut. curiouslee @flickr, dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa. Wpis pochodzi ze strony creativecommons.pl