Rusza kampania Spółdzielnia „Wiedza”!

Spółdzielnia „Wiedza” to projekt, którego celem jest upowszechnianie wiedzy i kompetencji z zakresu prawa autorskiego jako kluczowych dla budowania aktywnych postaw uczestnictwa w kulturze wśród dzieci i młodzieży. Projekt zakłada stworzenie materiałów dydaktycznych w atrakcyjnej formie, które klarownie wyjaśniają podstawy prawa autorskiego oraz jego społeczne, ekonomiczne i kulturowe aspekty.
Dlatego do współpracy przy projekcie zaprosiliśmy kilkudziesięciu twórców i animatorów kultury, którzy w wywiadach opowiadają o problemach związanych z prawem autorskich, sytuacją ekonomiczną twórców, nowych modelach biznesowych w kulturze oraz otwartości w instytucjach publicznych.
W ramach projektu powstaną także edukacyjne aplikacje webowe, na temat prawa autorskiego i jego roli dla kultury. Ich celem jest wytłumaczenie najbardziej zawiłych kwestii prawa autorskiego w sposób prosty i zrozumiały dla każdego.
Aby aktywnie zaangażować młodych twórców w problematykę prawa autorskiego przeprowadzony zostanie konkurs na zaprojektowanie plakatów i materiałów graficznych ilustrujących współczesne problemy relacji kultury, jej finansowania i prawa autorskiego. Zwycięskie prace wraz z materiałami dydaktycznymi zostaną rozesłane do instytucji kultury i bibliotek w całej Polsce.
Nasze działania dotyczące analizy i diagnozy zmian związanych z wykorzystywaniem technologii cyfrowych chcemy rozszerzyć o badania na styku prawa autorskiego i ekonomii. W tym celu powstaje raport dotyczący innowacyjnych modeli finansowania kultury, nowych trendów i możliwości jakie dają nowoczesne technologie.
Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu będą dostępne na licencjach Creative Commons, dlatego zachęcamy wszystkich do ich udostępniania, kopiowania i modyfikowania.
 
logonckrgb
 
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Kultura – Interwencje.