Rusza projekt “Dialog w uczeniu się dorosłych” #DIAL

Razem z 4 europejskimi instytucjami ruszamy z nowym projektem finansowanym z programu ERASMUS+. Projekt DIAL, czyli “Dialog w uczeniu się dorosłych”, ma na celu przeciwstawienie się polaryzacji społecznej i zmniejszenie trudności związanych z prowadzeniem dobrej, wartościowej rozmowy, nieprowadzącej do konfliktu.

W skład zespołu prowadzącego projekt wchodzą: Opintotoiminnan Keskusliitto (Finlandia), European Institute for Local Development (Grecja), Cooperazione Paesi Emergenti (Włochy), Fundacja Centrum Cyfrowe (Polska), Glotta Nova, center za novo znanje (Słowenia).

Uczestnicy spotkania w Helsinkach
Tytuł: Uczestnicy spotkania w Helsinkach
Autor: Opintotoiminnan Keskusliitto
fot. Opintotoiminnan Keskusliitto

Na spotkaniu w Helsinkach rozmawialiśmy/łyśmy o planach na 2023 rok, rozdzielaliśmy zadania i piliśmy pyszną kawę w siedzibie koordynatora projektu Opintotoiminnan Keskusliitto.

Wspólnie chcemy sprawić, by:

  • coraz większa liczba osób potrafiła i miała możliwość prowadzenia dialogu oraz większe poczucie zaangażowania w życie społeczne,
  • trenerzy/ki, koordynatorzy/ki i inne osoby pracujące w instytucjach edukacyjnych dysponowali narzędziami i zwiększoną zdolnością do angażowania ludzi w dialog w różnych sytuacjach.
  • umiejętności dialogu były lepiej rozumiane i stały się  podstawową umiejętnością życiową, zwłaszcza w przypadku osób dorosłych.

Dziękujemy wszystkim partnerom za współpracę i zaangażowanie, a Opintotoiminnan Keskusliitto za gościnę w Helsinkach. Kiitos paljon!