Ruszamy z Pracownią Otwierania Kultury!

Pracownia Otwierania Kultury to inicjatywa Centrum Cyfrowego, która gromadzi przedstawicieli instytucji kultury, badaczy społecznych, projektantów, programistów i użytkowników.

 

Wspólnie staramy się wypracować efektywne sposoby dzielenia się cyfrowymi zasobami kultury.

Pracownia Otwierania Kultury łączy ludzi z zasobami dziedzictwa.

Nasza misja:

Pracownia Otwierania Kultury to przestrzeń laboratoryjna służąca dzieleniu się wiedzą, budowaniu kompetencji i tworzeniu narzędzi, które wspierają publiczną misję instytucji kultury przybliżając otwarte cyfrowe zasoby dziedzictwa ich odbiorcom.

POK_baner(1)

Nasze wartości:

 • Otwartość: na odbiorcę, na osoby o szczególnych potrzebach, otwartość technologiczną i prawną produktów oraz zasobów (Creative Commons)
 • Inkluzywność tworzonych rozwiązań
 • Przejrzystość procesu
 • Interdyscyplinarność

Cel projektu:

Wdrożenie narzędzi internetowych oraz aplikacji wspierających wykorzystanie zdigitalizowanych zasobów instytucji kultury.

 

Dla kogo:

Zapraszamy instytucje kultury, które posiadają zdigitalizowane zasoby i chcą dotrzeć do swoich potencjalnych użytkowników poprzez wykorzystanie nowych technologii.

Jaki problem chcemy rozwiązać:

Na przestrzeni ostatnich lat przeprowadzono na szeroką skalę digitalizację zasobów polskich instytucji kultury.

Dostęp – w tym otwartość technologiczna i prawna – to zaledwie pierwszy krok.

Centrum Cyfrowe od lat prowadzi badania analizujące cyrkulację zasobów w sieci, sposoby cyfrowego uczestnictwa w kulturze, proces digitalizacji i udostępniania zasobów kultury, a także badania kompetencji cyfrowych.

By cyfrowe zasoby kultury mogły cyrkulować w sieci i docierać do swoich potencjalnych użytkowników, konieczne są rozwiązania budujące ich aktywne zaangażowanie i bazujące na zrozumieniu ich potrzeb, nawyków i motywacji oraz wpisujące się w misję i zadania publicznych instytucji kultury.

Co chcemy osiągnąć:

Zapraszamy do współpracy instytucje wyłonione na drodze konkursu. Podmioty te dołączą

do Partnera tej edycji – Muzeum Historii Polski.

Cztery zespoły złożone z pracowników instytucji oraz ekspertów Pracowni podczas czterech spotkań w formule medialabowej oraz między nimi, pracować będą pod okiem dwóch mentorek nad czterema prototypami rozwiązań udostępniających cyfrowe zasoby ich instytucji.

Następnie, na drodze otwartego konkursu, z czterech prototypów wyłonione zostaną dwa rozwiązania, które w kolejnym roku zostaną stworzone w Pracowni wspólnie z przedstawicielami dwóch zespołów, które je wypracowały i które następnie przejmą i będą wykorzystywać je w swojej instytucji.

 

Efekty końcowe:

 • 4 prototypy rozwiązań
 • 2 wdrożone narzędzia
 • Autorska metodologia pracy nad tworzeniem narzędzi udostępniających cyfrowe zasoby instytucji kultury

Co oferujemy:

 • Mentoring
 • Know-how
 • Przestrzeń eksperymentalną
 • Sprawdzone metody pracy projektowej

Ponadto zapewniamy:

 • Zespół programistów, specjalistów od UX, grafików oraz dodatkowych specjalistów:
  • badaczy,
  • socjologów,
  • specjalistów ds. otwartości,
  • digitalizacji,
  • badań publiczności,
  • zarządzania projektami informatycznymi,
  • projektowania usług mobilnych i webowych
 • Wdrożenie prototypów
 • Testy i ewaluacje narzędzi
 • Promocję instytucji i ich zasobów.

 

Jak to robimy:

Inspiracją i punktem odniesienia dla sposobu działania Pracowni Otwierania Kultury są metodologie pracy stosowane przez twórców innowacji i technologii.

 • Proces kreatywny
 • User-centered design – projektowanie nastawione na potrzeby użytkowników
 • Lean product design – projektowanie nastawione na stworzenie produktu
 • Design thinking – proces twórczy oparty o koncept projektu i prototypowanie

 

Harmonogram projektu:

Kwiecień 2017 – grudzień 2018

Zjazdy: 4 zjazdy maj – październik 2017

Wdrożenie: 2018

 

Rekrutacja trwa do 28 kwietnia 2017!

WIĘCEJ INFORMACJI (W TYM REGULAMIN) POD ADRESEM: https://otwartakultura.org/pracownia/

Partnerem projektu jest Muzeum Historii Polski.

mhp1

 

 

Projekt dofinansowany przez

mkidn_01_cmyk