Ruszyły warsztaty o Open Access dla studentów i doktorantów!

893541_359797087487839_1460157694_o
Od godziny 11:30 trwają warsztaty dla studentów i doktorantów. Pierwszy dzień to głównie wykłady i dyskusje o tym, czym jest otwarty dostęp, w jaki sposób funkcjonują jego narzędzia oraz dlaczego swoboda dostępu do wiedzy jest korzystna dla naukowców oraz innych obywateli.
Dzień rozpoczął się od wystąpienia Bożeny Bednarek-Michalskiej, która przedstawiła historię idei oraz przyczyny powstania ruchu nawiązując do obecnej sytuacji – rosnących kosztów dostępu do wiedzy, ułatwień komunikacyjnych, postępu technologicznego. Opisała sposób, w jaki funkcjonuje udostępnianie oraz recenzowanie prac w otwartym dostępie porównując to do „tradycyjnego” modelu wydawniczego.
Następny głos należał do Małgorzaty Rychlik, która opisała zasady funkcjonowania repozytoriów, politykę ich prowadzenia oraz pokazała, w jaki sposób należy deponować własne prace. Warsztat zawierał również szereg praktycznych wskazówek – w jaki sposób publikować i rozpowszechniać efekt swojej pracy, aby zwiększyć cytowalność czy szansę na wyszukanie w popularnych wyszukiwarkach.
Podczas trzeciego wystąpienia Paweł Szczęsny zwrócił uwagę na zagadnienia obywatelskiej nauki, a uczestnicy zastanawiali się, czym w ogóle jest nauka obywatelska, co i kto może być jej przedmiotem i podmiotem, w jaki sposób społeczeństwo funkcjonuje w nauce oraz wobec nauki.