Shared Digital Europe – nowa wizja regulacji internetu w Europie

"Vision for a Shared Digital Europe" to raport, w którym przedstawiamy nową wizję europejskiej polityki cyfrowej i regulacji internetu.

Raport jest wynikiem prac prowadzonych wspólnie z Commons Network oraz publicspace.online nad nową wizją dla Europejskiej polityki cyfrowej.Wyszliśmy z założenia, że promowana obecnie przez Komisję Europejską wizja Jednolitego Rynku Cyfrowego (Digital Single Market) nie tworzy dobrej podstawy dla polityk europejskich. Potrzebujemy podejścia, które będzie wspierać demokratyczne i sprawiedliwe środowisko cyfrowe, w którym są chronione prawa podstawowe, silne instytucje publiczne działają w interesie publicznym, a indywidualne osoby mają głos. Efektem naszych prac jest alternatywna wizja, którą nazwaliśmy „Shared Digital Europe” – Wspólna Europa Cyfrowa.

 

 

Shared Digital Europe
Tytuł: Shared Digital Europe
cczero
Autor: Shared Digital Europe

Na skutek cyfryzacji większość naszych interakcji, komunikacji czy działalności gospodarczej dzieje się w oparciu o dane lub poprzez pośredników online. Wszyscy funkcjonujemy w nowej przestrzeni cyfrowej. Jak to powinna być przestrzeń? Naszym zdaniem nie wystarczy traktować jej wyłącznie w kategoriach rynkowych. Ta przestrzeń obejmuje coraz więcej naszego społeczeństwa, podlegającego transformacji cyfrowej. Z tego powodu nie możemy się zgodzić, by uznać sferę cyfrową za zdominowaną przez mechanizmy rynkowe. Społeczeństwo to coś więcej niż relacje między graczami rynkowymi, a ludzie nie są tylko przedsiębiorcami lub konsumentami.

Jako zwolennicy projektu europejskiego, wierzymy, że Europa musi wypracować własne zasady dla sfery cyfrowej. Zasady te powinny mieć korzenie w wartościach europejskich: przywiązaniu do silnych instytucji publicznych, demokracji, suwerenności społeczności i obywateli, różnorodności kultur europejskich, równości i sprawiedliwości.  Musimy tworzyć sferę cyfrową wspólną dla wszystkich, a jednocześnie zdecentralizowaną i różnorodną.

Przez ostatnie pięć miesięcy pracowaliśmy z szeroką grupą interesariuszy nad wypracowaniem alternatywy dla koncepcji Jednolitego Rynku Cyfrowego, która jest dziś dominującym podejściem do regulacji sfery cyfrowej w Europie. Proponujemy nową wizję, skoncentrowaną na społeczeństwie. Z jej pomocą twórcy polityk cyfrowych oraz organizacje zaangażowane w politykę cyfrową mogą razem tworzyć bardziej sprawiedliwą i demokratyczną przestrzeń cyfrową, w której są respektowane prawa podstawowe, silne instytucje działają w interesie publicznym, a obywatele mają wpływ na to, jak wygląda środowisko cyfrowe. To wizja Wspólnej Cyfrowej Europy – Shared Digital Europe.

Nasza wizja opiera się na czterech podstawowych zasadach, które pozwolą zachować równowagę między interesem publicznym a interesami partykularnymi. Wierzymy, że wspólna, cyfrowa Europa musi wspierać samostanowienie, rozwijać dobro wspólne, decentralizować infrastrukturę i wzmacniać instytucje publiczne.

Z połączenia tych czterech elementów oraz systemu wartości europejskich może się zrodzić nowa strategia. Taka, która pozwoli stawić czoła dzisiejszym wyzwaniom: brakiem kontroli demokratycznej nad przestrzenią cyfrową, kryzysem debaty publicznej online, procesami monopolizacji, ograniczeniem dostępu do wiedzy i łamanie praw człowieka w przestrzeni cyfrowej. Co jeszcze istotniejsze, wizja Shared Digital Europe może być punktem wyjścia do wypracowania europejskiej wizji społeczeństwa w epoce cyfrowej.

Jeśli zajmujesz się polityką cyfrową i chcesz dowiedzieć się więcej lub nawiązać współpracę – napisz do nas na adres hello@shared-digital.eu.