SpołTech – stwórz z nami think tank o społecznym wymiarze technologii

Poszukujemy ekspertów i ekspertek, którzy razem z nami będą współtworzyć think tank SpołTech - nowy projekt Fundacji Centrum Cyfrowe. Celem think tanku będzie diagnozowanie społecznego wymiaru technologii: zmian społecznych i kulturowych zachodzących w społeczeństwie pod wpływem technologii cyfrowych.

TTspołtech
Tytuł: TTspołtech
ccby

Szukamy osób, które podobnie jak my, chcą wprowadzić do dyskursu o technologii perspektywę obywatelską, troski o otwartość i dobro wspólne. Osób, które myślą o przyszłości i wierzą, że zależy ona od tego w jaki sposób,  społeczeństwo zareaguje na otaczające nas technologie. 

W ramach think tanku będziemy rozwijać wizję kształtowania technologii cyfrowych, którą wypracowaliśmy w zeszłym roku w ramach projektu Shared Digital Europe. Zdefiniowaliśmy w nim cztery kluczowe wartości: dobro wspólne, decentralizacja, silne instytucje publiczne i samostanowienie.

W ramach projektu przyznamy cztery roczne stypendia. Do współpracy zapraszamy osoby realizujące projekty badawcze lub analityczne – zarówno naukowców, jak i osoby niezwiązane ze środowiskiem akademickim (np. dziennikarzy, pracowników ośrodków badawczych, artystów konceptualnych), którzy prowadzący namysł nad szeroko pojętym społecznym wymiarem technologii cyfrowych.

Z założenia działamy interdyscyplinarnie, jesteśmy więc otwarci na przedstawicieli różnych dziedzin i zawodów oraz tych, którzy działają poza tradycyjnymi dyscyplinami. Chcielibyśmy w ramach naszego think tanku współpracować z osobami z wiedzą społeczną, kulturoznawczą, prawniczą, ekonomiczną i techniczną. 

Rekrutując nie stawiamy wymogów formalnych związanych z tytułem naukowym czy doświadczeniem zawodowym. Kluczowe jest dla nas zainteresowanie tematyką oraz doświadczenie badawcze lub analityczne. 

Do zadań ekspertów i ekspertek naszego think tanku SpołTech będzie należało:

 • zrealizowanie własnego projektu analitycznego (zakończonego raportem), dotyczącego wybranego zagadnienia związanego ze społecznym wymiarem technologii;
 • współpraca przy tworzeniu zbiorowego raportu, prezentującego społeczny wymiar technologii cyfrowych w Polsce – opublikowany we wrześniu 2020 roku raport będzie podsumowaniem naszej wspólnej pracy w ramach think tanku;
 • udział w regularnych spotkaniach zespołu SpołTech oraz organizowanych w ramach projektu seminariach (mniej więcej raz w miesiącu do października 2020);
 • współtworzenia comiesięcznych biuletynów-newsletterów, na temat społecznego wymiaru technologii.

Szczegółowy plan pracy zostanie wypracowany z każdym z ekspertów i ekspertek. 

Obszary badawcze zostaną wypracowane w ramach dwudniowego warsztatu wydobywczego, który odbędzie się w dniach 13-14 grudnia 2019 w Warszawie.

Co to jest SpołTech? Poznaj naszą wizję.

Kogo szukamy?

Szukamy osób, które prowadzą namysł nad szeroko pojętym społecznym wymiarem technologii cyfrowych i potrafią to potwierdzić w udokumentowanej formie. Szukamy także osób zainteresowanych popularyzacją tej tematyki. Chętnie nawiążemy współpracę z osobami, które nie mieszkają w Warszawie, pod warunkiem jednak, że będą one gotowe brać udział w regularnych spotkaniach odbywających się na terenie Warszawy.

Co oferujemy:

 • pracę w czołowej organizacji zajmującej się społecznym wymiarem technologii, w doświadczonym zespole, który realizuje projekty badawcze zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym;
 • wsparcie finansowe, merytoryczne i promocyjne w realizowaniu własnych projektów badawczych;
 • stypendium w wysokości 18 000 zł brutto, wypłacane w 3 transzach; 
 • możliwość nawiązania współpracy z czołowymi europejskimi i światowymi organizacjami zajmującymi się otwartością i prawami użytkowników (m.in. Creative Commons, Wikimedia, Mozilla).

Czego oczekujemy:

 1. udokumentowane doświadczenie w realizowaniu projektów badawczych lub analitycznych dotyczących szeroko pojętych nowych technologii;
 2. doświadczenie w popularyzacji wiedzy badawczej i analitycznej (wystąpienia na konferencjach i wydarzeniach, wystąpienia medialne); 
 3. biegłej znajomości języka angielskiego;
 4. gotowości do współtworzenia think tanku SpołTech w ramach Fundacji Centrum Cyfrowe;
 5. udziału w dwudniowym warsztacie wydobywczym, który odbędzie się w terminie 13-14 grudnia 2019.

Szczegóły rekrutacji

Zainteresowane osoby prosimy o:

 1. przesłanie CV z informacją o obecnej afiliacji;
 2. przesłanie krótkiej informacji, dlaczego chciałabyś/chciałbyś współtworzyć zespół think tankowy SpołTech oraz jakie tematy związane ze społecznym wymiarem technologii są Ci bliskie;
 3. krótki brief na temat projektu, który chciałbyś/chciałabyś rozwijać w ramach stypendium max. 1000 znaków; 
 4. udostępnienie 3 najważniejszych publikacji (naukowych, analitycznych, popularyzatorskich). Mile widziane będą również linki do wystąpień na konferencjach, publicznych dyskusjach;
 5. informacje czy używasz mediów społecznościowych do prowadzenia działań popularyzatorskich? Jeśli tak, poprosimy o link.

Na zgłoszenia czekamy do środy 13.11.2019 (włącznie) na adres rekrutacja@centrumcyfrowe.pl. Wybrane kandydatki i kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się w dniach od 15 listopada do 21 listopada, ale w indywidualnych przypadkach możemy zaproponować inne terminy. Rozmowy kwalifikacyjne mogą odbyć się również online.

Spotkanie organizacyjne z wybranymi osobami planujemy na ostatni tydzień listopada lub w pierwszy tydzień grudnia. W razie pytań dotyczących naszego think tanku i stypendiów, prosimy o kontakt z Karoliną Szczepaniak (kszczepaniak@centrumcyfrowe.pl).