Spotkanie powołujące oddział Creative Commons Polska

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w tworzenie nowego, otwartego oddziału Creative Commons Polska!

W połowie 2018 roku przestał działać dotychczasowy model Creative Commons Polska, w którym Centrum Cyfrowe było organizacją-oddziałem globalnego Creative Commons na mocy umowy z centralną organizacją w USA.

Jest to wynikiem dwuletniego procesu strategicznego, w wyniku którego centrala Creative Commons, razem z siecią partnerów z całego świata, postanowiła wdrożyć nowy model międzynarodowej sieci Creative Commons. Głównym powodem zmiany było poczucie, że etap prac prawniczych związanych z lokalizowaniem licencji, które były głównym zadaniem krajowych organizacji-oddziałów, został definitywnie zakończony. Zmiana odpowiada także na potrzebę otwarcia się na zaangażowanie nowych osób i organizacji, co w starym modelu było ograniczone lub niemożliwe.

Traktujemy to jako ogromną szansę na wypracowanie nowego sposobu pracy Creative Commons w Polsce. Chcemy, żeby nie był to projekt jednej organizacji, lecz inicjatywa otwarta na nowych członków, umożliwiająca współpracę i wspólne podejmowanie decyzji i działań przez wszystkie osoby zainteresowane upowszechnianiem licencji Creative Commons w Polsce, a także edukacją prawnoautorską oraz promocją wolnego internetu, wolnej kultury i swobodnego dostępu do wiedzy. Dlatego do współtworzenia Creative Commons Polska zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby w jakikolwiek sposób włączyć się w takie działania.

Kiedy?

Otwarte spotkanie powołujące Oddział Creative Commons Polska odbędzie się 18 października o 17:30 w siedzibie Centrum Cyfrowego (ul. Chmielna 24 lok. 2, https://centrumcyfrowe.pl/o-nas/kontakt/ ). Jest możliwość wzięcia udziału w spotkaniu zdalnie (prosimy o kontakt wcześniej – mbiernat@centrumcyfrowe.pl).

Program spotkania

  • Wprowadzenie (historia Creative Commons – osiągnięcia, osoby zaangażowane, krótkie omówienie nowej Strategii Creative Commons Global Network oraz zasad działania i obowiązków oddziału Creative Commons Polska).
  • Omówienie sposobu pracy i podejmowania decyzji, wybór narzędzi pracy, zatwierdzenie planu spotkań i sposobu komunikacji członków Creative Commons Polska.
  • Ustalenie listy członków/kiń Creative Commons Polska. Wybór koordynatora/ki działań w Polsce i reprezentanta/tki do CC Global Council.
  • Dyskusja wokół propozycji planu pracy Creative Commons Polska na 12 miesięcy (komunikacja, obsługa prawna, prace IT, edukacja), podział zadań pomiędzy zainteresowane osoby.

Linki do nowej strategii Creative Commons Global Network:

https://github.com/creativecommons/global-network-strategy/blob/master/GlobalNetworkStrategy-Final.md

https://github.com/creativecommons/global-network-strategy/blob/master/docs/Guide_for_creating_a_chapter.md#first-chapter-meeting-toolkit

Serdecznie zapraszamy!