Stanowisko Centrum Cyfrowego dotyczące założeń do projektu ustawy re-use

W odpowiedzi na zaproszenie do konsultacji założeń do projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Centrum Cyfrowe Projekt: Polska wraz z organizacjami należącymi do Koalicji na Rzecz Otwartego Rządu zgłosiło stanowisko (PDF), w którym przedstawiono wspólne uwagi koalicjantów.
Ze względu na krótki termin konsultacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zgłosiliśmy także nasze dodatkowe uwagi (PDF), które dotyczą zarówno tekstu nowelizowanej dyrektywy, jak i proponowanych założeń nowej ustawy. Skupiamy się w nich w szczególności na kwestiach związanych z zasobami bibliotek, archiwów i muzeów.