Stanowisko Centrum Cyfrowego Projekt: Polska odnośnie stanowiska rządu w sprawie europejskiej strategii otwartego dostępu do danych.

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska popiera kierunek zmian zaproponowanych przez Komisję w komunikatach KOM(2011) 882 oraz KOM(2011) 877.
W odniesieniu do dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, pragniemy odwołać się do kwestii dotyczącej licencjonowania dokumentów sektora publicznego będących przedmiotem prawa autorskiego. Jako instytucja partnerska projektu Creative Commons Polska pragniemy podkreślić wagę stosowania, w celu zapewnienia otwartości tych dokumentów, standardowych i powszechnie stosowanych licencji. Przykładem takich licencji są właśnie licencje Creative Commons oraz opracowany przez Creative Commons mechanizm CC0. Proponujemy wskazać w stanowisku polskiego rządu, że te narzędzia są stosowane nie tylko przez rząd polski, ale też przez administracje publiczne innych krajów europejskich.
Po drugie, pragniemy odnieść się do kwestii wyłączenia z zakresu dyrektywy dokumentów, do których prawa autorskie posiadają osoby trzecie. Stoimy na stanowisku, że o ile dokumenty te zostały sfinansowane
ze środków publicznych, to podmiot publiczny finansujący dany dokument powinien zadbać o uzyskanie uprawnień niezbędnych do udostępnienia dokumentu jako informacji publicznej, poprzez nabycie praw albo uzyskanie odpowiednio szerokiej licencji.
Pełna treść stanowiska dostępna do pobrania w formacie PDF.