Stanowisko Centrum w sprawie Europeany i Creative Commons Zero

Przygotowaliśmy stanowisko będące odpowiedzią Centrum, jako instytucji partnerskiej Creative Commons w Polsce, na “Rekomendacje MKiDN w sprawie sposobu współpracy z Fundacją Europeana po 1 lipca 2012 roku” (PDF). W opublikowanych 21 czerwca 2012 rekomendacjach MKiDN uznaje za niezgodne z polskim prawem mechanizmy przekazywania praw autorskich zawarte w narzędziu licencyjnym Creative Commons Zero.
Jako instytucja partnerska organizacji Creative Commons, współrealizująca projekt Creative Commons Polska, pragniemy podkreślić, że mechanizm CC0 nie jest niezgodny z polskim prawem autorskim – a jego stosowanie nie powoduje naruszenia polskiego prawa. Nie ma zatem podstaw, by rezygnować z udostępniania Europeanie w sposób otwarty metadanych będących utworami w rozumieniu prawa autorskiego, wykorzystując do tego celu mechanizm CC0.
Nasze rekomendacje:

  • Postulujemy, by Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rekomendowało przekazywanie pełnych metadanych przez polskie instytucje kultury Europeanie.
  • Zwracamy się z prośbą, by Ministerstwo ponownie przeprowadziło analizę zgodności mechanizmu CC0 z polskim prawem i możliwości stosowania w Polsce tego mechanizmu.
  • Mamy nadzieję, że instytucje przekazujące dane Europeanie zdecydują się na pełne wdrożenie Europeana Data Exchange Agreement i zgodzą się na udostępnianie ich metadanych z pomocą mechanizmu CC0.
  • Rekomendujemy, by standard otwartej wymiany metadanych został wdrożony – korzystając z doświadczeń Europeany – także na poziomie krajowym, na którym obecnie te kwestie są nieuregulowane.
  • Rekomendujemy, by w ramach reformy systemu prawa autorskiego wprowadzić instytucję zrzekania się praw oraz zmodyfikować obowiązujące przepisy w taki sposób aby umożliwiały udzielanie wolnych licencji.

Pełne stanowisko (PDF).