Stanowisko Communia ws. dyrektywy ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w instytucjach kultury

Stowarzyszenie COMMUNIA, którego członkiem jest Centrum Cyfrowe opublikowało rekomendacje dotyczące wdrażania dyrektywy (2013/37/EU)  ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w instytucjach kultury. Stanowisko oparte jest o raport „Re­use of public sector information in cultural heritage institutions”  i rozszerzone o uwagi i komentarze ekspertów. Znowelizowana dyrektywa to jeden z ważniejszych filarów europejskiej Strategii Otwartego Dostępu do Danych (Open Data Strategy) i po raz pierwszy dąży do ustanowienia ogólnoeuropejskich standardów dostępności zdigitalizowanych zasobów dziedzictwa kultury.
Pobierz pełną treść stanowiska (PDF).