Stanowisko w sprawie reformy ITR

W ramach prowadzonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji konsultacji, Centrum Cyfrowe Projekt:Polska przesłało opracowane wspólnie z Fundacją Panoptykon, Fundacją Nowoczesna Polska oraz polskim oddziałem Internet Society uwagi do projektu reformy Międzynarodowych Regulacji Telekomunikacyjnych (ITR), przygotowanego przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną (ITU).
Naszym zdaniem, gdyby zaproponowane poprawki zostały przyjęte, miałyby negatywny wpływ na kształt i zasady funkcjonowania internetu, częściowo pozbawiając go cech stojących za dzisiejszym sukcesem ogólnoświatowej sieci, ograniczając i poddając kontroli jej użytkowników. W stanowisku zwracamy również uwagę na niedemokratyczny sposób opracowywania opiniowanego projektu i zachęcamy do wcześniejszego otwierania się na głos społeczeństwa szczególnie w sprawach, które mają wpływ na największe i najbardziej powszechne medium komunikacyjne.
Pełna wersja przesłanego do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji stanowiska dostępna jest w postaci pliku PDF.