Stanowisko w sprawie unijnej reformy prawa autorskiego

Centrum Cyfrowe zgłosiło dziś swoje stanowisko do kończących się właśnie konsultacji Komisji Europejskiej na temat systemu prawa autorskiego (PDF). Z zaciekawieniem oczekujemy wyników i podsumowania konsultacji, oraz stanowiska pokonsultacyjnego Komisji. Wszystko wskazuje, że były to konsultacje przełomowe, mówi się o udziale w nich ponad 10 000 osób i podmiotów – w typowych konsultacjach europejskich bierze udział kilkaset osób.
Sama skala udziału w konsultacjach pokazuje wagę problemu. Mamy nadzieję, że dla wszystkich – łącznie z Komisją – jest jasne, że zmiany są niezbędne. Mamy nadzieję, że jeszcze obecna Komisja przedstawi wyraźny i progresywny plan reform prawa autorskiego w Europie.
W naszym stnaowisku opowiadamy się za daleko posuniętymi zmianami, obejmującymi między innymi skrócenie okresu ochrony, wprowadzenie systemu rejestracji utworów, harmonizację wyjątków i ograniczeń oraz wprowadzenie nowych – dostosowanych do rzeczywistości cyfrowej, wreszcie wprowadzenie otwartej normy gwarantującej elastyczność wyjątków na przyszłość.
Polecamy również stanowiska europejskiego stowarzyszenia Communia, Creative Commons oraz koalicji Copyright 4 Creativity, których jesteśmy częścią. W obydwu przypadkach byliśmy wiodącą organizacją odnośnie rekomendacji dotyczących edukacji.