Staż przy projekcie Otwarte Zabytki

Logo_fin_04_pionSzukamy stażysty/stażystki do pracy przy projekcie Otwarte Zabytki.

Osoba odbywająca staż będzie miała możliwość bieżącego uczestniczenia w działaniach Centrum Cyfrowego: udziału w organizowanych przez nie wydarzeniach, szkoleniach i warsztatach.

 

Staż zaplanowany jest na 6 tygodni przy obciążeniu godzinowym ok. 20 h tygodniowo i będzie obejmował następujące zadania:

– udział w pracach zespołu, obejmujących: podstawy metodologii prowadzenia warsztatów i tworzenia gier miejskich, prowadzenie działań promocyjnych, pisanie wniosków grantowych

– współorganizację i współprowadzenie warsztatów, szkoleń i gier miejskich,

– wyszukiwanie i analizę informacji w sieci, przygotowywanie krótkich tekstów, raportów, informacji bibliograficznych,

– współpracę przy opracowywaniu materiałów edukacyjnych,

– współpracę przy prowadzeniu rozmów z partnerami oraz nawiązywaniu współpracy z nowymi instytucjami

– wdrożenie do procesu digitalizacji i udostępniania materiałów archiwalnych instytucji kultury

– wdrożenie w proces przygotowywania, koordynowania i rozliczania projektów finansowanych przez różnych grantodawców

 
Oferujemy:

– elastyczne warunki pracy: możliwość pracy w biurze oraz zdalnie

– szczegółowo zaplanowany program zadań ich i ewaluację

– zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu

– możliwość zaliczenia praktyk studenckich

– możliwość udziału w warsztatach i szkoleniach, które odbywać się będą w czasie trwania stażu

Osoby ubiegające się o staż muszą dysponować własnym sprzętem komputerowym.

Za udział w stażu nie oferujemy wynagrodzenia.

Prosimy o nadsyłanie CV i krótkiego listu motywacyjnego na adres: kontakt-oz@centrumcyfrowe.pl.

Na zgłoszenia czekamy do 14 września 2014.