Światowy Kongres Otwartych Zasobów Edukacyjnych

Już za trzy dni w Paryżu wystartuje światowy kongres Otwartych Zasobów Edukacyjnych organizowany przez UNESCO, podczas którego odbędzie się panel o OZE w Polsce z udziałem Bożeny Bednarek-Michalskiej (KOED), Karoliny Grodeckiej (AGH), wiceministra Administracji i Cyfryzacji Igora Ostrowskiego oraz Alka Tarkowskiego (Centrum Cyfrowe, Creative Commons Polska).
Podczas kongresu przedstawiona zostanie Paryska Deklaracja Otwartych Zasobów Edukacyjnych, która ma wspierać narodowe strategie tworzenia, promowania OZE oraz projektów mających na celu wyrównywanie szans w dostępie do zasobów za pomocą sieci i narzędzi ICT. Przez dwa dni trwania kongresu odbywać się będzie też prezentacja projektów i inicjatyw Otwartych Zasobów Edukacyjnych z całego świata (Open Seminar and Exhibiton).
Panel dotyczący Polski „Open Education in Poland: State of Play” współorganizowany jest przez Koalicję Otwartej Edukacji i organizacje członkowskie. Podczas sesji zaprezentowany zostanie m.in. program Cyfrowa Szkoła i koncepcja otwartych, cyfrowych podręczników, które w jego ramach powstaną oraz rekomendacje KOED-u dotyczące realizacji komponentu e-podręcznik Cyfrowej Szkoły.
Kongres odbywa się w dziesiątą rocznicę UNESCO Forum, podczas którego stworzony został termin OER (Open Educational Resources – Otwarte Zasoby Edukacyjne). Pełen program tegorocznego  kongresu dostępny jest tutaj (PDF).
Bieżące relacje z kongresu możecie śledzić na kontach twitter lub identi.ca Creative Commons PolskaCentrum Cyfrowego. Tag kongresu to #oerkongres. Na bieżąco dostępny będzie również streaming z obu równoległych tracków konferencji: kongres track 12, Open Seminar and Exhibiton track 12.