Swoboda użycia. Domena publiczna w instytucjach kultury

 

 

SWOBODA UŻYCIA-kopia

Na przestrzeni ostatnich lat zdigitalizowano ogromną ilość zasobów dziedzictwa znajdujących się w kolekcjach polskich instytucji kultury. Wiele spośród nich zostało udostępnionych w internecie. Coraz więcej mówi się o potencjale twórczym i ekonomicznym ponownego wykorzystania tych zasobów, jednak czy jest ono istotnie możliwe? Czy dostęp bywa rozumiany tak samo we wszystkich instytucjach publikujących swoje zasoby w sieci? Aby potencjał, o którym mowa, mógł się zrealizować, konieczny jest dostęp do cyfrowych zasobów dziedzictwa, pozbawiony dodatkowych barier technologicznych i prawnych, a także przejrzyste i czytelne oznaczanie statusu tych zasobów, by jasno komunikować możliwe sposoby ich wykorzystania. Co więcej, dostęp do także możliwość efektywnego przeszukiwania cyfrowych zasobów kultury.

Podczas seminarium i warsztatu Swoboda użycia. Domena publiczna w instytucjach kultury wspólnie z kadrami kultury i przedstawicielami sektora kreatywnego zastanowimy się nad możliwymi kierunkami cyfrowego rozwoju instytucji. Zadamy pytania o to, jaki powinien być dalszy los zdigitalizowanych zasobów, jaka jest rola instytucji w tym procesie, w jaki sposób można efektywnie wspierać wykorzystanie zasobów z domeny publicznej, do których autorskie prawa majątkowe wygasły oraz w jaki sposób instytucje mogą – w nowych realiach – skutecznie realizować swoją misję, jednocześnie nie porzucając swojej instytucjonalnej tożsamości.

Pierwsza część wydarzenia będzie miała formułę konferencyjno-seminaryjną, natomiast druga część w całości przeznaczona będzie na pracę warsztatową w mniejszych grupach tematycznych. Wnioski płynące z obu części zebrane zostaną w wykładzie podsumowującym.

Zapraszamy do udziału przedstawicieli kadr kultury, chętnych do włączenia się w rozmowę na temat wyzwań i potencjału cyfrowych zasobów oraz roli instytucji w tym procesie.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rejestracja na wydarzenie została zamknięta. 

Data: 26 listopada 2015

Miejsce: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa

Czas: 9.00-17.00

Program:

program SWOBODA UŻYCIA.001

Po każdym wystąpieniu przewidziany jest czas na pytania i dyskusję.

Podział na grupy tematyczne w części warsztatowej odbędzie się na miejscu – do wybranej grupy będzie można przypisać się podczas porannej kawy lub w dowolnym momencie przed 12.30.

Tematy, nad którymi pracować będziemy w części warsztatowej to:
– „Nie dla samej otwartości… jak budować zaangażowanie odbiorców w cyfrowe zasoby kultury?” – prowadzi Kamil Śliwowski (Creative Commons Polska)
– „Eksperymenty z domeną publiczną” – prowadzi Marcin Wilkowski (Fundacja Nowoczesna Polska)
– „Wokół dzieł osieroconych” – prowadzi Natalia Mileszyk (Centrum Cyfrowe)


Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Koalicją Otwartej Edukacji, w ramach której zawiązała się w bieżącym roku Sieć Otwartych Instytucji Kultury, gromadząca takie instytucje, jak Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Muzeum Historii Polski, Wikimedia Polska, GLAM-Wiki Polska, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku oraz Centrum Cyfrowe.


Współorganizatorem wydarzenia jest Zachęta Narodowa Galeria Sztuki.

zachęta logokoed logo

logotypy.001

OHIM logo