Szkolenia Centrum Cyfrowego z prawa autorskiego i otwartości zasobów we Wrocławiu i w Poznaniu

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska wraz z Dolnośląską Szkołą Wyższą oraz Fundacją Wolnego i Otwartego Oprogramowania zaprasza pracowników, wolontariuszy i aktywistów z sektora pozarządowego oraz instytucji publicznych na 1-dniowe szkolenia na temat prawa autorskiego, wolnego licencjonowania i udostępniania zasobów w Sieci, które odbędą się 22 listopada we Wrocławiu oraz  29 listopada w Poznaniu. 

Warsztaty "Otwieramy rząd" / fot. K. Szuba

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska wraz z partnerami realizuje projekt Spółdzielnia “Wiedza”, skierowany do wszystkich organizacji publicznych i społecznych, które w swojej codziennej działalności pragną lub powinny wdrażać zasadę otwartości zasobów. Jego częścią są bezpłatne szkolenia dla organizacji.
Program szkolenia obejmie: wprowadzenie w ideę otwartości zasobów edukacyjnych i kultury, podstawy prawa autorskiego, praktyczne stosowanie licencji Creative Commons, publikowanie zasobów organizacji na wolnych licencjach, korzystanie z treści na wolnych licencjach dostępnych w Internecie.
 

Szkolenie we Wrocławiu 

Miejsce: Dolnośląska Szkoła Wyższa – Wydział Nauk Pedagogicznych,  ul. Strzegomska 55, Wrocław 
Kiedy: 22 listopada, godz. 10:00 – 17:00 
 

Szkolenie w Poznaniu 

Miejsce: Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania, ul. Staszica 25/8, Poznań 
Kiedy: 29 listopada, godz. 10:00 – 17:00 
 
Zapisy na oba szkolenia: do 14 listopada za pośrednictwem formularza (liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona).
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: pharatyk@centrumcyfrowe.pl, w temacie maila prosimy wpisać „Szkolenie NGO”.
Partnerami szkoleń są: Dolnośląska Szkoła Wyższa oraz  Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania. Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja kulturalna.
Bez tytułu