Technospołecznicy – nowy projekt badawczy Centrum Cyfrowego

Ruszyliśmy z nowym badaniem poświęconym niezależnym portalom lokalnym. Rola takich portali bywa zróżnicowana: to miejsca dyskusji i tablice ogłoszeń, aktualne informacje lokalne i dłuższe artykuły z gatunku dziennikarstwa obywatelskiego, multimedialne archiwa miejscowości i klipy z efektownymi akcjami z meczu miejscowej drużyny.
Badanie jest w toku. Wraz z drugim socjologiem, Pawłem Mazurkiem, spędzamy dużo czasu w samochodzie jeżdżąc po Polsce na spotkania z twórcami portali. Rozmawiamy m.in. o historii powstania, ale też o pojawiających się sukcesach i problemach. Szczególnie często powracającym wątkiem jest niechęć lokalnych samorządów, które bywają skłonne widzieć w portalach raczej zagrożenie dla dotychczasowego porządku niż potencjał obywatelskiego rozwoju – w małych miejscowościach taki portal to często pierwsze niezależne lokalne medium.
Głównym celem badania jest rozpoznanie i opisanie zjawiska, które umyka szerszej uwadze: opinii publicznej, badaczom społecznym, organizacjom trzeciego sektora wspierającym różne formy społecznej aktywności. Mamy również nadzieję, że zebranie doświadczeń osób, które niezależnie próbują robić mniej więcej podobne rzeczy będzie pomocne i ciekawe dla samych uczestników badania oraz inspirujące dla innych, którzy chcieliby zrobić coś podobnego w swojej miejscowości.
Raport z badań terenowych powinien być gotowy do końca marca.