Trwa staż Centrum Cyfrowego i BazHum

Od półtora miesiąca 6 osób wybranych z kilkudziesięciu zgłoszeń odbywa w Centrum i projekcie BazHum program profesjonalnego stażu dotyczącego rozwoju kompetencji otwierania zasobów edukacji i nauki. Na półmetku staż przeszedł przez większą część programu szkoleniowego który obejmuje: prawo autorskie, negocjowanie umów prawno-autorskich i warunków wydawania publikacji, podstawowe elementy prowadzenia szkoleń, baz bibliograficznych, standardy i narzędzia gromadzenia i udostępniania danych.

 
 
 
Celem stażu jest przekazanie stażystkom i stażystom wiedzy i kompetencji, które będą umożliwiać im zarówno samodzielną jak i we współpracy z Centrum lub innymi organizacjami i instytucjami pracę nad otwartością zasobów. W ramach programu ćwiczeń i zadań praktycznych chcemy opracować podczas stażu zestaw praktyk, argumentów negocjacyjnych i procedur, które mogą ułatwiać otwieranie zasobów nauki (czasopism naukowych i samodzielnych publikacji naukowców)  oraz zasobów edukacyjnych (organizacji pozarządowych i instytucji publicznych).
W stażu biorą udział:
Grzegorz Dominik Stunża – adiunkt w Pracowni Edukacji Medialnej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Autor bloga edukatormedialny.pl Zajmuje się szeroko rozumianą edukacją medialną. Współpracuje z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku, m.in. biorąc udział w budowie gdańskiego medialabu. Asystent koordynatora w projektach badawczych „Dzieci sieci – kompetencje komunikacyjne najmłodszych” i „Dzieci sieci 2.0 – kompetencje komunikacyjne młodych”. Brał udział w projekcie „Cyfrowa przyszłość” Fundacji Nowoczesna Polska. W wolnych chwilach szarpie cztery struny basu.
Marta Malina Moraczewska –- anglistka, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Muzealniczych Studiów Kuratorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autorka i tłumaczka tekstów o sztuce współczesnej publikowanych w czasopismach (m.in. Tate Etc., Index on Censorship), katalogach wystaw i wydawnictwach książkowych. Entuzjastka otwartej kultury i internetu jako platformy współtworzenia, prezentacji i popularyzacji sztuk wizualnych.
Paulina Haratyk – antropolożka kultury i filmoznawczyni, w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ pisze doktorat na temat strategii obecności i sposobów przywracania dawnego kina w działaniach współczesnych artystów, jak również w oddolnej twórczości fanowskiej. Interesuje się kinem amatorskim, prowadzi bloga Obrazy z odzysku (http://obrazyzodzysku.blogspot.com/) na temat filmów found footage. Wcześniej pochłonięta była zjawiskiem nostalgii za komunizmem oraz tematem obrazów pamięci kształtowanych przez zbiorowość . Trochę bardziej praktycznie – zajmuje się organizacją wydarzeń kulturalnych (przez lata współpracowała z krakowskim Miesiącem Fotografii w Krakowi) oraz pisze (nie tylko) o filmie do „Ekranów” i „16 mm”.
Paweł Nowak- przyszły nauczyciel języka angielskiego. Muzyk amator związany z muzyką dawną od kilku lat, w której zainteresował go problem dostępu do źródeł. Praca przy projekcie tworzenia Biblioteki Otwartej Nauki sprawiła, iż stał się gorącym zwolennikiem idei związanych z wolną kulturą.
Halszka Brzóska – studiowała przez chwilę matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, potem, przez dłuższą chwilę, historię sztuki (Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski). Interesuje się zestawianiem starych obrazów z nowym myśleniem i starego myślenia z nowymi obrazami, a także starych obrazów z nowymi obrazami (dlatego kibicuje projektowi OpenGLAM).
Anna Kalinowska – kulturoznawca (miejski) z wykształcenia; specjalizujący się w tematyce nowomedialnej z zamiłowania, poza tym animatorka kultury i dokumentalistka, a obecnie słuchaczka podyplomowego studium prawa własności intelektualnej UJ. 2012 rok zapisuje w swojej historii pod znakiem wielkiej magisterskiej przygody badawczej nt. społecznego wpływu nowych mediów na kreowanie tożsamości przestrzeni publicznej. Zajmuje się korelacją między rozwojem nowych mediów a ich wpływem na kreatywny potencjał przestrzeni publicznej.
Związana z Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej, prowadzi agencję lokalnej promocji LokaLOVE.
Staż odbywa się w częściowo zdalnie i jest koordynowany przez Klaudię Grabowską (BazHum) i Kamila Śliwowskiego (Centrum Cyfrowe), którzy odpowiadają za jego program.
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.