Twój głos się liczy – ostatni miesiąc na przedstawienie stanowiska w konsultacjach dotyczących platform internetowych

Trwają konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie otoczenia regulacyjnego platform i pośredników internetowych, przetwarzania danych, chmur obliczeniowych i gospodarki współpracy. Każda zainteresowana osoba i organizacja może do 30 grudnia 2015 r. wziąć udział w konsultacjach przesyłając bezpośrednio do Komisji Europejskiej wypełniony kwestionariusz, wpływając tym samym na kształt Jednolitego Rynku Cyfrowego.

Naszym zdaniem o ewentualnych zmianach regulacji platform należy myśleć w taki sposób, aby internet nadal pozostał otwartym, niezależnym i neutralnym forum wymiany treści, gdzie interakcje pomiędzy użytkownikami są ograniczane tylko w ostateczności. Dlatego też tak ważny jest udział jak największej liczby podmiotów w tych konsultacjach – więcej na ten temat można przeczytać na blogu Stowarzyszenia Communia, w ramach którego prowadzimy działania na poziomie Unii Europejskiej.