Twoja wizja na lokalność

W dniach 17-18 czerwca zrealizowaliśmy pierwszy warsztat w ramach programu „Wizja lokalna. Twoja wizja na lokalność”, do którego zaprosiliśmy instytucje kultury i organizacje zajmujące się edukacją i animacją działań koncentrujących się na lokalnym dziedzictwie. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele i przedstawicielki ośmiu instytucji: Oleśnickiego Domu Spotkań z Historią, Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, Muzeum Miasta Łodzi, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Medialabu Katowice (przynależący do Instytucji Kultury Katowice-Miasto Ogrodów), Stowarzyszenia ArteriaMuzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku.

wizja.001Centrum Cyfrowe CC BY, źródło: Flicr, Chase Elliott Clark, CC BY, http://bit.ly/1dMGXo4

Podczas dwudniowego warsztatu, obok wprowadzenia w zagadnienia prawa autorskiego oraz sposoby angażowania odbiorców, skoncentrowaliśmy się na pracy nad pomysłami, z którymi uczestnicy przystąpili do programu. Pomysły te zakładają angażowanie lokalnych społeczności w proces odkrywania i ochrony lokalnego dziedzictwa, z wykorzystaniem narzędzi Otwartych Zabytków i wzajemne wspieranie się w procesie animowania działań koncentrujących się na dziedzictwie.

Najbliższe dwa miesiące to czas przeznaczony na realizację lokalnych działań, o różnym profilu. W tym czasie będziemy także kontynuować wspieranie tych inicjatyw i prowadzić konsultacje i rozmowy z instytucjami, a także wspólnie prowadzić promocję tych działań. Na podstawie oczekiwań, jakie instytucje sformułowały w ankietach podsumowujących pierwszy warsztat, przygotowujemy także cykl webinariów, które odpowiedzą na potrzeby uczestników dotyczące wiedzy z konkretnych zakresów, w tym prawa autorskiego, narzędzi cyfrowych, zarządzania projektem i ewaluacji.

Proces rekrutacji nie był łatwy, ponieważ otrzymaliśmy wiele interesujących zgłoszeń. Obok znakomitych propozycji, które zgłosili przedstawiciele i przedstawicielki wyżej wymienionych instytucji, zainteresowały nas także pozostałe pomysły, dlatego też także tej grupie postanowiliśmy zaproponować udział w webinariach, które mogą wesprzeć ich w działaniach, które prowadzą lub chcieliby zacząć realizować.

Jesteśmy przekonani, że warto nie tylko wymieniać się doświadczeniami i upowszechniać dobre praktyki wypracowane przez różne instytucje w całym kraju, ale także dzielić się narzędziami i materiałami tworzonymi przez różne inicjatywy, aby mogły one wspierać realizację celów różnych instytucji i organizacji o podobnym profilu działania.