Uczmy się działać i programować!

W ramach zrealizowanego projektu Medialab Warszawa wydaliśmy kilka ciekawych podręczników.
Idąc za ideą dzielenia się wiedza, postanowiliśmy, że z każdego przeprowadzonego w ramach Medialabu warsztatu powstanie podręcznik, materiał dotyczący przeprowadzonych zajęć.
Dzięki temu możemy przedstawić dwa duże podręczniki do programowania: w Processingu, czyli programie do programowania grafiki i w SuperCollider – programie do programowania muzyki. Cieszymy się z nich, bo to jedne z niewielu podręczników do programowania w SuperColliderze czy Processingu wydane w języku polskim. Mamy nadzieję, że pomogą one w nauce zainteresowanym osobom.
Dwa kolejne podręczniki pomogą działaczom lokalnych społeczności – to przewodnik po Open Street Map (narzędziu do samodzielnego budowania map) oraz komentarz do modelu oddolnego archiwum wypracowanego podczas warsztatu Anarchiwum Saskiej Kępy.
Wszystkie materiały są dostępne na stronie labkit.pl w dziale materiały. Znajdują się tam również publikacje powstałe w ramach Medialabu Lublin, np. ściąga z programowania infografiki, podręcznik do programowania w PureData.
Zapraszamy do lektury i wdrażania w życie tych idei!