W Warszawie powstanie Komisja Dialogu Społecznego ds. Cyfryzacji

Razem z dziesięcioma organizacjami pozarządowymi złożyliśmy wniosek do Biura Cyfryzacji m.st. Warszawy o utworzenie Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Cyfryzacji.

Fajnie być w tym gronie z Fundacją ePaństwo​, Fundacją TechSoup​, Fundacją Badań i Innowacji STOCZNIA​, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego​, Fundacją Digital Poland, Niepełnosprawnikiem​, Fundacją Architects PL​, Fundacją Gerere Fun For Good​ i Centrum UNEP/GRID-Warszawa​!

Już niedługo pierwsze spotkanie i planowanie działań.