Warsztaty o reformie prawa autorskiego dla bibliotek ruszają w sierpniu

Cykl warsztatów konsultacyjnych anonsowanych we wcześniejszym komunikacie  rusza w początkach sierpnia. Wstępna lista problemów obejmuje: reprografię, biblioteki cyfrowe i repozytoria, e-learning, wypożyczenia międzybibliotecze oraz edukację czytelniczą i medialną. Poruszone zostaną również problemy bibliotek gromadzących zbiory specjalne.
Uczestnikami będą bibliotekarze reprezentujący różne typy bibliotek i różne specjalizacje,  w tym bibliotekarze, którzy ukończyli studia prawnicze. Warsztaty organizowane przez Centrum Cyfrowe zyskały wsparcie Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, która zaproponowała część uczestników. W zespole pracować będzie również przedstawiciel Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Przewodniczyć warsztatom będzie Barbara Szczepańska przy wsparciu eksperta dr Krzysztofa Siewicza.
Członkowie zespołu:

 • Bożena Bednarek-Michalska, Zastępca Dyrektora ds. informacji i innowacji, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
 • Bożena Boryczka, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów Warszawa
 • dr Henryk Hollender, Dyrektor Biblioteki Uczelni Łazarskiego, Warszawa
 • Emilia Karwasińska, Oddział Transferu Wiedzy, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
 • Jędrzej Leśniewski, Kierownik Ośrodka Informacji Ekonomicznej, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • Anita Medoń-Wosz, Kierownik Oddziału Informacji Naukowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Łukasz Mesek, Kierownik Oddziału Dokumentów Audiowizualnych, Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Mariusz Nowak, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Dyrektor Biblioteki Wydziału Finansów i Bankowości w Poznaniu
 • Joanna Potęga
 • Jolanta Słowik, Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych, Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
 • Agnieszka Koszowska, redaktor portalu Programu Rozwoju Bibliotek, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 • dr Alek Tarkowski, Centrum Cyfrowe: Projekt Polska