Wizja lokalna. Twoja wizja na lokalność. Publikacja

W ramach programu „Wizja lokalna” nawiązaliśmy współpracę z instytucjami dziedzictwa i z organizacjami pozarządowymi, testując możliwości serwisu Otwarte Zabytki i powiązanych z nim narzędzi. W ten sposób powstało osiem projektów koncentrujących się na lokalnym dziedzictwie i jego znaczeniu dla lokalnej społeczności. Działania w ramach programu „Wizja lokalna” zostały zrealizowane w Gdańsku, łódzkich Bałutach, katowickim Dębie, warszawskiej Radości, Oleśnicy, Zduńskiej Woli i w Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Niniejsza publikacja – będąca zapisem przebiegu naszej pracy w ramach programu „Wizja lokalna” – zawiera wszystkie komponenty, które złożyły się na program, a więc wykłady, szkolenia i webinaria oraz studia przypadków z każdej z uczestniczącej w programie instytucji.

 

okładka Wizja lokalna

Mamy również kilka papierowych egzemplarzy publikacji, którymi chętnie się podzielimy!
Zainteresowane osoby prosimy o odpowiedzi na krótkie pytania:
-do czego wykorzystasz publikację?
-z kim się nią podzielisz?
-z jaką instytucją/organizacją jesteś związany/związana?
Wyślijcie je w treści maila na adres emajdecka@centrumcyfrowe.pl

 

Pobierz broszurę oraz studia przypadków (PDF).