Wizyta studyjna Centrum w Barcelonie

Między 3 a 8 czerwca ekipa Centrum zajmująca się projektem Spółdzielnia „Wiedza” wraz z Karoliną Grodecką (Koalicja Otwartej Edukacji, Centrum e-Learningu AGH) oraz Grzegorzem Stunżą (Uniwersytet Gdański, Instytut Kultury Miejskiej, Edukator Medialny) odbywała spotkania i warsztaty w Barcelonie z lokalnymi ekspertami. Wizyta studyjna była poświęcona Otwartym Zasobom Edukacyjnym, ocenie jakości i potencjału otwartych projektów oraz crowdfundingowi (społecznościowemu finansowaniu projektów).


Podstawową częścią wizyty był warsztat z grupą Platoniq, która stworzyła serwis do crowdfundingu w Katalonii, a wszystkie projekty, które realizowane są za jego pośrednictwem, muszą być otwarte (kod, treści itp.). Nie jest to tylko wymóg, ale forma pracy. Projekty są oceniane, a organizatorzy platformy współpracują z twórcami projektów nad doskonalenie ich kampanii i efektywniejszym włączanemi w nie społeczności osób je wspierających. Serwis Goteo ma już swoje 3 inne wersje regionalne, a odpowiadająca za niego fundacja (Fuentas Abeirtas) współpracuje również z uniwersytetami i większymi prywatnymi grantodawcami nad systemowym wspieraniem projektów. Co ważne i co wyraźnie ćwiczyliśmy na warsztatach to to, że warto tworzyć projekty, które nie tylko są potrzebne i praktyczne społecznie, ale są zbudowane na zaangażowaniu. Umożliwienie włączenia się, współtworzenia lub wykorzystywania rezultatów projektów finansowanych społecznościowo zwiększa ich potencjał i buduje wokół nich społeczność. Jest to kluczowe dla sukcesu i trwałości działań. Warsztaty z Platoniq odbywały  się w dużej mierze jako gra budująca umiejętności krytycznej oceny projektów i ich społecznej otwartości.
W drugiej części warsztatu prowadzonego przez Oliviera Schulbaum’a, Enrica Senabre i Merce Moreno budowaliśmy również plany własnych projektów wspierających Otwarte Zasoby Edukacyjne i edukację prawnoautorską w Polsce. Warsztat miał na celu efektywne określenie profili grup odbiorców i szybkie prototypownie projektów. Metodologia, jaką pracuje Platoniq podczas takich warsztatów (oparta o znane tzw. programowanie zwinne – agile development), opisana jest na ich stronie.  Nasze dwa projekty skupiły się na łatwej prezentacji orzeczeń prawa autorskiego w sposób, który ułatwiałby śledzenie relacji między nimi oraz na budowie platformy do społecznościowego finansowania i otwierania kluczowych zasobów kultury.


Poza warsztatami spotkaliśmy się również z ekspertami zajmującymi się otwartą edukacją: Julià Minguillón Alfonso z UOC (Open University of Catalonia), który prowadzi repozytorium uczelni, szkolenia oraz projekt agregujący wiedzę na temat otwartości metaOER adresowany do wykładowców i pracowników naukowych, oraz  Ignasi Labastida, kierującym kataloński Creative Commons i propagatorem Open Access, na co dzień pracującym nad promocją i udostępnianiem nauki na Uniwersytecie Barcelony. Uniwersytet Barceloński od kilku lat prowadzi specjalne biuro ds. otwartego upowszechniania wiedzy naukowej, które wspiera projekty naukowe i badawcze (Office for Knowledge Dissemination), w tym repozytorium prac naukowych i zasobów edukacyjnych. Ignasi przedstawił nam również problem ograniczonego dozwolonego użytku edukacyjnego w Hiszpanii oraz opowiedział o konflikcie prawnym między uczelniami a organizacjami zbiorowego zarządzania, które chcą wymóc na uczelniach stałą opłatę za korzystanie z zasobów edukacyjnych w kursach e-learningowych (których nie obejmuje dozwolony użytek w Hiszpanii).
Doświadczenia naszego wyjazdu zostaną wykorzystane do przygotowywania dalszych działań edukacyjnych projektu oraz w kreowaniu kampanii informacyjnej o otwartości zasobów.
Wizyta studyjna była częścią projektu Spółdzielnia „Wiedza”, w ramach którego Centrum prowadzi szkolenia dla sektora organizacji pozarządowych, realizuje program stażu oraz przygotowuje kampanię informacyjno-edukacyjną. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 
 
 
Poniżej zdjęcie graffiti o prawie autorskim na jakie trafiliśmy podczas spaceru po Barcelonie.