Wolna Szkoła to otwarta szkoła

Chcemy, aby otwartość stała się w polskich szkołach codziennością. Dlatego razem z kilkudziesięcioma organizacjami społecznymi działającymi w Sieci Organizacji Społecznych SOS dla Edukacji dołączyliśmy do akcji „Wolna szkoła”.

Lighting Talks (18)
Tytuł: Lighting Talks (18)

Wolna szkoła to otwarta szkoła.

Centrum Cyfrowe bardzo uważnie przygląda się zmianom, które są w ostatnim czasie są wprowadzane do szkół – czy to do podstawy programowej, czy systemu edukacji, jako takiego. Są to w większości zmiany niepokojące, które trudno uzasadnić wiedzą o tym, w jaki sposób się uczymy i co sprzyja temu procesowi. Nie spełniają również oczekiwań w kwestii najważniejszych wyzwań szybko zmieniającego się świata. Nie biorą pod uwagę tego, jak ważne jest rozwijanie kompetencji i nauka uczenia się. Nie uwzględniają takich problemów, jak kryzys klimatyczny i kwestia uchodźców (również klimatycznych).

Od lat mówimy o tym, że szkoła powinna być otwarta. Że ogromną wartością uczenia się, jest możliwość wymiany myśli, ale również zasobów, narzędzi i umiejętności. Nauczyciele i nauczycielki powinny mieć przestrzeń do swobodnego rozwoju, twórczej i mądrej pracy, prowadzenia procesu edukacyjnego dostosowanego do potrzeb swoich uczniów i uczennic. Możliwe, że jak największa indywidualizacja edukacji to klucz do tak trudnego nadążania za zmianami całego systemu edukacji.

Edukacja zdalna bardzo wyraźnie pokazała nam, że szkoła ma jeszcze jedną bardzo ważną funkcję: społeczną. I jest to funkcja, którą bardzo trudno nadrobić indywidualnie, a do realizacji której szkoły muszą mieć odpowiednie warunki. Społeczność szkolna powinna czuć się bezpiecznie pod względem fizycznym i psychicznym. Zarówno osoby uczące się, jak i te, które uczą, dyrekcja i administracja powinny pracować w atmosferze wzajemnego zaufania, wsparcia, z przestrzenią na błędy, ze wsparciem specjalistów.

Wolna szkoła to taka, w której stosuje się otwarte metody edukacyjne, włączające, równościowe. To również taka, która czerpie z wiedzy innych doświadczonych pedagogów, teoretyków edukacji i ekspertów. Ale też otwarta na świat, na zmiany, na nowe technologie, na lokalną społeczność, na każdego ucznia i uczennicę.

W Centrum Cyfrowym dużo rozmawiamy o otwartości i wolności  – o tym, jak nowoczesne technologie mogą nas do niej zbliżyć, jak internet może przybliżać nam świat i ułatwiać innowacyjność, jak dobre prawo autorskie w cyfrowym świecie i wolne licencje wyzwalają kreatywność, jak dostępność danych zwiększa postęp i umożliwia rozwiązywanie problemów i w końcu, jak nie zgubić w tym wszystkim społecznego wymiaru szkoły, jak połączyć kompetencje miękkie z tymi cyfrowymi i dlaczego, jest to konieczne.

Chcemy, aby otwartość stała się w polskich szkołach codziennością. Dlatego razem z kilkudziesięcioma organizacjami społecznymi działającymi w Sieci Organizacji Społecznych SOS dla Edukacji dołączyliśmy  do akcji „Wolna szkoła”. 

Zachęcamy też i Was, wejdźcie na stronę akcji: www.wolnaszkola.org, przeczytajcie postulaty, wyraźcie swój sprzeciw, zobaczcie, jak możecie się włączyć. Symbolem kampanii jest czerwona ekierka – wykorzystajcie ją w mediach społecznościowych, udostępnijcie profil Wolna szkoła. Wasz głos jest ważny – jako uczniów, rodziców, nauczycieli, obywateli, jako osób dla których liczy się #wolnaszkola

Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji tworzą: Akcja Demokracja, Fundacja Aktywności Lokalnej, Centrum Cyfrowe, Edukacja w Działaniu, Fundacja Centrum im. Bronisława Geremka, Fundacja Batorego, Fundacja na rzecz Praw Ucznia, Ośrodek KARTA, Fundacja Pole Dialogu, Fundacja „Przestrzeń dla edukacji”, Rodzice przeciwko reformie edukacji – Fundacja Rodzice mają głos, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Wolne sądy, Instytut Spraw Publicznych, Kampania Przeciw Homofobii, Komitet Obrony Demokracji, OFOP, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Polska Akcja Humanitarna (PAH), Protest z Wykrzyknikiem, Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, Amnesty International Polska, Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Stowarzyszenie Umarłych Statutów, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, WOŚP oraz ZNP.