Wykluczenie cyfrowe wobec podziałów społecznych – spotkanie z autorami badania

Tuż przed świętami odbędzie się spotkanie poświęcone nowemu raportowi badawczemu Centrum Cyfrowego, dotyczącemu kompetencji medialnych. Przedmiotem badania  Poza „stare” i „nowe” media. Kompetencje komunikacyjne Polaków są relacje pomiędzy sposobami korzystania z mediów a podziałami społecznymi. Wyniki zaprezentujemy podczas spotkania 19 grudnia o godz. 10:00. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby Centrum Cyfrowego przy ul. Andersa 29.
Rola, jaką we wszystkich niemal sferach życia odgrywają dziś media, z internetem na czele, sprawia, że dyskusja na temat kompetentnego ich użycia zajmuje dziś ważne miejsce w publicznych debatach. Wszystkie osoby interesujące się tym tematem znają mantrę, polegającą na wyliczaniu kluczowych czynników wykluczenia cyfrowego: wiek, wykształcenie, wielkość miejscowości zamieszkania… Większości umyka jednak refleksja, że osoby starsze, niewykształcone, mieszkające w małych miastach i na wsi nie są wykluczone tylko z korzystania z Sieci. To po prostu wykluczeni.
Czy żeby wieść udane życie, trzeba korzystać z internetu? Na ile media mogą być narzędziem społecznego awansu, a w jakim stopniu pogłębiają wykluczenia? Na ile użycia mediów różnych grup społecznych różnią się od siebie i kto decyduje, które użycia są „dobre”, a które nie? Jaką politykę w tej kwestii powinno przyjąć państwo? Podczas spotkania będziemy rozmawiać o tych i innych wątkach związanych z kompetencjami medialnymi.
W spotkaniu udział wezmą Mirosław Filiciak i Paweł Mazurek (współautorzy badania) oraz Anna Mazgal (polska członkini zespołu Young Advisors przy Neelie Kroes, Wice-Prezydent Komisji Europejskiej). Dyskusję poprowadzi Alek Tarkowski
Projekt Poza „stare” i „nowe” media. Kompetencje komunikacyjne Polaków zrealizował zespół, w skład którego weszli Mirosław Filiciak, Paweł Mazurek, Piotr Toczyski i Katarzyna Growiec, oraz konsultanci – Mateusz Halawa i Mikołaj Lewicki. 
 
Kiedy: 19 grudnia (czwartek), godzina 10.00
Gdzie: PaństwoMiasto, ul. Andersa 29, Warszawa
 
Badanie zostało zrealizowane dzięki grantowi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Edukacja medialna, badania”.

Centrum Cyfrowe jest członkiem Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce w ramach którego zajmuje się m.in badaniami kompetencji medialnych i prawnych.
logo -png