Wystartowała Open Policy Network

Na początku tygodnia rozpoczęła działalność Open Policy Network (OPN) – międzynarodowa sieć organizacji zajmujących się politykami publicznymi na rzecz otwartości.
Open Policy Network
Cieszymy się ze startu OPN z dwóch powodów. Po pierwsze, jesteśmy jako organizacja jednym z członków-założycieli OPN. Po drugie, dyskusje na temat stworzenia takiej sieci rozpoczęły się podczas zjazdu Creative Commons w Warszawie w 2011 roku (Cable Green i Tim Vollmer z amerykańskiego Creative Commons są odpowiedzialni za powołanie OPN do życia).
Celem koalicji OPN jest współpraca na rzecz opracowywania, promocji i wdrażania polityk otwartościowych – a więc w szczególności dotyczących otwartego licencjonowania zasobów finansowanych ze środków publicznych. Udział w takiej koalicji był dla nas czymś oczywistym – ze względu na nasze doświadczenia zarówno z programem otwartych podręczników, jak i pracami nad ustawą o otwartości zasobów publicznych. Mamy więc nadzieję, że koalicja OPN będzie szansą nie tylko na wymianę wiedzy i doświadczeń, ale też na promocję zagranicą polskiego modelu otwartości zasobów.
Liczymy również, że OPN stanie się ciałem, które będzie wspierać stosowanie silnych standardów otwartości w politykach otwartościowych w sektorze edukacji, nauki czy kultury. Wraz z popularyzacją idei otwartości zasobów często dochodzi też do rozmycia sensu otwartości – co widać dobrze na przykładzie europejskiej inicjatywy „Opening Up Education”. Inicjatywa ta jest przełomowa ze względu na znaczenie przypisane Otwartym Zasobom Edukacyjnym w ogólnej strategii edukacyjnej; ale jednocześnie nie definiuje pojęcia „otwartość”, prowadząc do jego rozmycia. Chcemy w ramach OPN pracować nad wypracowaniem wyrażonego wprost silnego standardu otwartości, który będzie przez członków koalicji wdrażany i promowany.
Zapraszamy zainteresowane osoby i organizacje do dołączenia do OPN, która jest koalicją otwartą na nowych członków. Polecamy stronę OPN oraz inne sposoby śledzenia prac naszej koalicji.