Zagłosuj w konkursie Pracowni Otwierania Kultury!

Wybierz narzędzie, którego najbardziej chciał(a)byś używać i oddaj swój głos w konkursie Pracowni Otwierania Kultury!

 

Pracownia Otwierania Kultury to lab technologiczny działający przy Centrum Cyfrowym, który gromadzi przedstawicieli instytucji kultury, badaczy społecznych, projektantów doświadczeń, programistów i ekspertów, którzy wspólnie projektują innowacje oparte na zdigitalizowanych zasobach kultury.

W roku 2017 w Pracowni powstały cztery koncepcje narzędzi cyfrowych bazujących na zdigitalizowanych zasobach dziedzictwa. Pracowały nad nimi zespoły reprezentujące cztery instytucje: Muzeum Historii Polski (w roli partnera), Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Warszawy i Ośrodek KARTA.

Ponieważ wierzymy, że to użytkownicy są najważniejszymi recenzentami produktów, wytypowanie prototypów do wdrożenia odbędzie się na podstawie publicznego głosowania, któremu towarzyszy głosowanie jury złożonego z ekspertów branżowych oraz zarządu Centrum Cyfrowego.

Oddajcie głos na narzędzie, z którego najbardziej chcielibyście korzystać – dzięki temu może trafi ono do Waszych rąk wraz z końcem 2018 roku!

 Głosowanie trwa od 13 do 26 listopada.


Zagłosuj!