Zakończenie rekrutacji dla instytucji kultury do Pracowni Otwierania Kultury

Instytucje zakwalifikowane do Programu:

  • Muzeum Narodowe w Warszawie
  • Fundacja Ośrodka KARTA

  • Muzeum Warszawy

Więcej informacji o Pracowni: https://otwartakultura.org/pracownia/