Zapraszamy 20 stycznia na premierę raportu z badania "Kulturotwórcy"

W poniedziałek, 20 stycznia o godz. 18:00 zapraszamy na premierę raportu „Kulturotwórcy” oraz dyskusję z udziałem autorów badania opisującego przejawy ożywienia kulturalnego widzianego z perspektywy osób animujących życie kulturalne w dużych miastach.
Projekt badawczy “Kulturotwórcy” to próba spojrzenia na miejskie życie kulturalne oczami ludzi, którzy to życie organizują i animują. Ruszyliśmy w teren, aby rozmawiać z aktywnymi pracownikami instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, ale też klubów i kawiarni łączących działalność komercyjną z intencjonalnie kulturotwórczą.
Rdzeń badania to 30 indywidualnych wywiadów pogłębionych realizowanych w trzech  dużych miastach: Warszawie, Katowicach i Lublinie. Wykonaliśmy próbę badawczego uchwycenia bieżących przejawów życia kulturalnego w tych miastach.
Zdaniem zdecydowanej większości naszych rozmówców znaleźliśmy się w fazie miejskiego ożywienia, a rozkwit szeroko rozumianego życia kulturalnego jest jednym z tego przejawów. Kultura przestała funkcjonować jako oddzielny obszar, sfera sacrum, stanowiąca wartość samą w sobie. Wywiady przeprowadzane w ramach badania uświadomiły nam jak pojemną formułą jest dziś pojęcie „kultury”. Różne sposoby myślenia o kulturze egzystują obok siebie – także wśród osób, które zajmują się nią na co dzień.
Badanie zostanie zaprezentowane przez jego autorów: Annę Buchner, Michała Danielewicza i Mirosława Filiciaka.
Kiedy: 20 stycznia (poniedziałek), godzina 18.00
Gdzie: PaństwoMiasto, sala na piętrze, ul. Andersa 29, Warszawa,

 Raport z badania będzie opublikowany w sieci w poniedziałek, 20 stycznia, pod adresem https://centrumcyfrowe.pl/projekty/kulturotworcy
 
 
Badanie zostało zrealizowane w ramach grantu badawczego przyznanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Obserwatorium Kultury”.