Zapraszamy na warsztat "Dane / Design / Śmieci", 23 lutego w Państwomiasto

Zapraszamy na warsztat metodą Design Thinking, pokazujący jak podczas twórczej pracy w interdyscyplinarnych zespołach można dojść do ciekawych rozwiązań i pomysłów na wykorzystanie istniejących już danych publicznych. Idea otwartych danych zakłada wykorzystanie zasobów publicznych w nowe, zaskakujące sposoby – nie jest jednak zawszcze oczywiste, jak to zrobić.

Na spotkaniu 23 lutego weźmiemy na warsztat dane dotyczące wywozu śmieci, lokalizacji koszy, tras śmieciarek, czasu ich postoju, rodzaju i specyfikacji technicznych pojazdów. Wspólnie wypracujemy innowacyjne zastosowania istniejących danych, tworząc pomysły na nowe usługi oraz produkty, a także rozwiązując wspólnie zdefiniowane problemy społeczne.
Podczas spotkania przejdziemy od luźnych pomysłów do prototypów nowych rozwiązań. Uczestnicy pracując w grupach będą dokonywać symulacji różnych sytuacji na makietach, konstruować nowe rozwiązania z dostępnych elementów i dekonstruować utarte schematy, wprowadzając nowe połączenia pomiędzy światem realnym a wirtualnym. Trzy godziny pracy warsztatowej podsumujemy minikatalogiem prototypów, rekomendacji i kierunków patrzenia i traktowania otwartych danych.
Chcielibyśmy, żeby katalog pomysłów, który powstanie, był rodzajem komentarza do nowej “Ustawy o odpadach”, przyjętą pod koniec zesżłego roku.  Oraz by demonstrował przydatność danych dotyczących życia publicznego, szczególnie na poziomie miejskim, które dzisiaj nie są udostępniane publicznie.
Warsztat odbędzie się w ramach Międzynarodowego Hackatonu Otwartych Danych, który organizuje Centrum Cyfrowe Projekt: Polska. Wydarzenie jest częścią międzynarodowego dnia otwartych danych „Open Data Day 2013”.
Warsztaty poprowadzi Grzegorz Młynarski z pracowni miejskich transformacji Sociopolis
Data: 23.02.2013
Czas: 10:00 – 14:00 (zapraszamy do zostania na całym hackatonie!)
Miejsce: Państwomiasto, ul. Andersa 29, Warszawa
Zapisy: Wszystkie miejsca na warsztaty są już zajęte. Ale osoby, które nie zdążyły się zapisać i tak zapraszamy! Jeśli zwolni się miejsce – będzie można dołączyć do warsztatów.