Zmodernizujmy prawo autorskie – zaproszenie do współpracy

Przedstawiamy Państwu wersję naszego ostatniego stanowiska dot. reformy prawa autorskiego w wersji do komentowania licząc na yuwagi, komentarze i krytykę…
 1. Dlaczego?
23 lutego ICM UW oraz Centrum Cyfrowe sformułowały wspólnie 5 postulatów dotyczących kierunku zmian prawa autorskiego. Obie organizacje od dawna działają na rzecz jego reformy jako instytucjonalni partnerzy Creative Commons Polska.
Jesteśmy przekonani, że tylko szerokie poparcie dla reformy prawa autorskiego stworzy warunki realnej zmiany. Wiemy, że wiele osób i środowisk dostrzega konieczność zmodernizowania prawa autorskiego, a rozmowy na ten temat toczą się m.in. na licznych blogach i listach dyskusyjnych.
Zapraszamy Państwa – do współpracy nad wspólnym stanowiskiem dotyczącym kształtu reformy prawa autorskiego, gdzie dotychczasowy dokument chcielibyśmy traktować jedynie jako punkt wyjścia do dalszej pracy. To próba zogniskowania dyskusji oraz wzmocnienia jej bezpośredniej produktywności. Wierzymy w sens i zalety otwartej współpracy, dlatego jesteśmy przekonani, że takie podejście będzie bardziej owocne niż tradycyjna formuła zbierania podpisów pod gotowym dokumentem.
Wierzymy, że dzięki otwartej współpracy strony społecznej nad postulatami:
– Postulaty będą pełniej i precyzyjniej opisywać społeczne oczekiwania wobec reformy prawa autorskiego
– Dokument zyska większą rangę, a wspólny głos znaczącej ilości ludzi i środowisk będzie trudniejszy do zlekceważenia przez decydentów.
– Zademonstrujemy trwałą determinację i wysoki poziom samoorganizacji społecznej wokół istotnej kwestii.
– Damy przykład otwartej współpracy, której oczekiwalibyśmy również ze strony państwa
– Udowodnimy, że społeczeństwo może być dojrzałym partnerem w dyskusji z państwem działając również poza tradycyjnymi formami reprezentacji (związki zawodowe, stronnictwa polityczne, czy wybrane organizacje pozarządowe)
2. Jak?
Poniższe stanowisko to dokument ramowy wskazujący kierunek zmian, które uważamy za konieczne i kluczowe kwestie prawne, które potrzebują regulacji. Chcielibyśmy, aby to co powstanie w wyniku jego konsultacji zachowało taki charakter.
Zapraszamy do komentowania wstępu, poszczególnych postulatów oraz całości dokumentu.
Przez dwa tygodnie będziemy zbierać komentarze, po czym dokonamy ponownej redakcji dokumentu, tak aby możliwie najlepiej uwzględniał zamieszczone uwagi i propozycje (obecna wersja dokumentu wraz z komentarzami pozostanie dostępna w sieci do wglądu). Samo aktywne komentowanie nie oznacza jeszcze poparcia finalnego stanowiska.
Po upływie tego czasu zwrócimy się z kolei do stronnictw politycznych zasiadających w parlamencie, ministerstw zaangażowanych w prace nad ACTA oraz organizacji zabierających głos w debacie wokół ACTA i prawa autorskiego z prośbą o wyrażenie swego stanowiska wobec konkretnych postulatów oraz całości dokumentu na tej stronie internetowej.
3. Po co?
Mamy świadomość ograniczeń zawartych w naszej propozycji. Komentowanie tekstu powinno być tylko jednym ze sposobów pracy nad dokumentem a nie jedynym. Również proces ponownej redakcji dokumentu jest ze swej natury działaniem arbitralnym. Biorąc jednak pod uwagę wskazane wyżej cele przedsięwzięcia, zapewniamy, że dołożymy starań, aby ostateczna wersja dokumentu możliwie najpełniej czerpała ze wspólnego wkładu.
Wydarzenia ostatnich tygodni sprawiają, że to jest dobry moment na podjęcie pracy nad reformą prawa autorskiego, która dostosowywała by je do realiów współczesnego społeczeństwa. Wspólne i konstruktywne stanowisko strony społecznej ma szansę być skutecznym sposobem mobilizacji decydentów do poważnego potraktowania tej kwestii.
Wersja stanowiska z możliwością komentowania dostępna jest tutaj.