Europejskie badanie przepisów dotyczących cyfrowych wypożyczeń

Fundacja Centrum Cyfrowe przeprowadzi europejskie badanie przepisów dotyczących cyfrowych wypożyczeń. Badanie finansowane jest przez Knowledge Rights 21 Programme (KR21).

 

Weź udział w badaniu

By stworzyć analizę porównawcza stanu prawa autorskiego w zakresie możliwości digitalizacji i wypożyczania książek przez bibliotek, chcemy poznać doświadczenia prawników, bibliotekarzy i badaczy związane z cyfrowym wypożyczaniem książek z bibliotek w krajach Unii Europejskiej.

By wypełnić krótką ankietę, kliknij tutaj.

Odpowiedzi zbieramy do 30 października 2022.

 

O projekcie

W ramach badania powstanie analiza porównawcza obecnego stanu prawa autorskiego w zakresie możliwości digitalizacji i wypożyczania książek przez biblioteki – na mocy zarówno przepisów krajowych, jak i europejskich. Badanie obejmie wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz wybrane kraje Rady Europy. W oparciu o wyniki badania zaproponowane zostaną sposoby ułatwienia bibliotekom bezpiecznego wypożyczania cyfrowego zgodnego z przepisami prawa autorskiego.

Głównym celem badania jest lepsze zrozumienie, jak w ramach prawa unijnego wygląda sytuacja digitalizacji i cyfrowego wypożyczania. Chcemy sprawdzić, w których państwach członkowskich UE cyfrowe wypożyczanie jest już legalne i nie wymaga dodatkowych zmian legislacyjnych, gdzie jego legalizacja może się odbyć na poziomie przepisów krajowych, a w jakich przypadkach konieczne będą zmiany na poziomie unijnym.

Głównym badaczem został dr Konrad Gliściński (Fundacja Centrum Cyfrowe / Uniwersytet Jagielloński). Badanie będzie prowadzone we współpracy z badaczami Future Law Lab z  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Raport z badania zostanie opublikowany w styczniu 2023. Na podstawie wyników badania powstanie także artykuł naukowy.

 

Centrum Cyfrowe

Fundacja Centrum Cyfrowe (FCC) to think-and-do tank z siedzibą w Warszawie, który wspiera otwartość i zaangażowanie w świecie cyfrowym. Wspólnie z ekspertkami i praktykami otwartymi na zmianę tworzy przestrzeń dla nowych idei, rozwoju umiejętności i narzędzi. Dąży do tego, aby w relacji człowieka z technologią interes społeczny był zawsze na pierwszym miejscu.

Centrum Cyfrowe uczestniczy w krajowych i unijnych procesach legislacyjnych, w których podejmowane są decyzje dotyczące kierunku rozwoju cyfryzacji i technologii. Angażujemy się w badania i dialog na temat ustawodawstwa i polityk opartych na dobrowolnym otwieraniu zasobów z wykorzystaniem wolnych licencji, a także innych form regulacji obiegu treści, takich jak zasada odpowiedzialności platform internetowych czy przepisy dotyczące ponownego wykorzystywania informacji publicznych. Podejmujemy działania badawcze i rzecznicze, które zakładają także szeroko rozumiane otwieranie zasobów publicznych (w tym GLAM), by w pełni wykorzystać ich potencjał w gospodarce i społeczeństwie.

 

Knowledge Rights 21

The Knowledge Rights 21 Programme (KR21) koncentruje się na wprowadzeniu zmian w praktykach i prawodawstwie w Europie, dzięki którym wzmocnione zostanie prawo dostępu do wiedzy. Opiera się na przekonaniu, że wiedza jest niezbędna dla edukacji, innowacji i uczestnictwa w kulturze oraz że każdy powinien mieć możliwość – w szczególności za pośrednictwem bibliotek i archiwów oraz w formie cyfrowej – dostępu do niej i korzystania z niej.

Dzięki finansowaniu z Arcadia Fund, KR21 działa zarówno na rzecz wprowadzenia istotnych zmian dzisiaj, jak i budowania potencjału, aby głos i potrzeby bibliotek i ich użytkowników były słyszane w debacie na temat reformy prawa autorskiego.