Celem projektu „Reforma prawa autorskiego dla bibliotek” jest nagłośnienie kwestii znaczenia zrównoważonego systemu dozwolonego użytku, gwarantującego bibliotekom możliwość skutecznego działania w środowisku cyfrowym. Tym samym pragniemy wpisać się w toczącą się obecnie dyskusję na temat reformy prawa autorskiego – zakończone w połowie 2012 roku warsztaty na temat tej reformy pokazały, że zdaniem wielu środowisk kwestie swobód bibliotek są traktowane jako drugorzędne.

Naszym zdaniem biblioteki to jedne z kluczowych instytucji gwarantujących dostęp do wiedzy w społeczeństwie.

Kampanię rozpoczniemy od cyklu warsztatów konsultacyjnych ze środowiskami bibliotekarskimi. Na ich podstawie stworzymy raport zawierający propozycje konkretnych, praktycznych rozwiązań – w tym zmian legislacyjnych. Dodatkowo pragniemy przybliżyć kwestie niezbędnych reform prawa autorskiego na rzecz bibliotek szerokiej publiczności. W tym celu opracujemy przystępną publikację „Prawo autorskie – co uwiera biblioteki?”.

Wstępna lista problemów obejmuje: reprografię, biblioteki cyfrowe i repozytoria, e-learning, wypożyczenia międzybibliotecze oraz edukację czytelniczą i medialną. Poruszone zostaną również problemy bibliotek gromadzących zbiory specjalne.

Uczestnikami będą bibliotekarze reprezentujący różne typy bibliotek i różne specjalizacje, w tym bibliotekarze, którzy ukończyli studia prawnicze.

Realizując projekt zespół Centrum Cyfrowego Projekt: Polska współpracuje z Barbarą Szczepańską, bibliotekarką i polską koordynatorką programu EIFL-IP w Polsce z ramienia Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych oraz dr Krzysztofem Siewiczem, prawnikiem specjalizującym się w kwestii prawa autorskiego i otwartego licencjonowania zasobów. Warsztaty organizowane przez Centrum Cyfrowe zyskały wsparcie Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, która zaproponowała część uczestników. W zespole pracować będzie również przedstawiciel Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Zespół ekspercki projektu:

Członkowie zespołu:

 • Bożena Bednarek-Michalska, Zastępca Dyrektora ds. informacji i innowacji, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
 • Bożena Boryczka, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów Warszawa
 • dr Henryk Hollender, Dyrektor Biblioteki Uczelni Łazarskiego, Warszawa
 • Emilia Karwasińska, Oddział Transferu Wiedzy, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
 • Jędrzej Leśniewski, Kierownik Ośrodka Informacji Ekonomicznej, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • Anita Medoń-Wosz, Kierownik Oddziału Informacji Naukowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Łukasz Mesek, Kierownik Oddziału Dokumentów Audiowizualnych, Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Mariusz Nowak, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Dyrektor Biblioteki Wydziału Finansów i Bankowości w Poznaniu
 • Joanna Potęga
 • Jolanta Słowik, Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych, Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
 • Agnieszka Koszowska, redaktor portalu Programu Rozwoju Bibliotek, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 • dr Alek Tarkowski, Centrum Cyfrowe: Projekt Polska

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska wraz z Poznańską Fundacją Bibliotek Naukowych jest jednym z siedmiu ogranizacji realizujących narodową kampanię wspierającą reformę prawa autorskiego w ramach programu realizowanego przez fundację Electronic Information for Libraries (EIFL). Program kładzie szczególny nacisk na reformy służące bibliotekom, w przypadku których zrównoważony system prawa autorskiego ułatwia zapewnienie dostępu do wiedzy. Pozostałe kampanie są realizowane w Armenii, Estonii, Senegalu, Ugandzie, Uzbekistanie i na Łotwie. Więcej informacji na stronie EIFL.

AKTUALIZACJA (11.01.2013)

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska oraz Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych przedstawiają streszczenie raportu przygotowanego przez dra Krzysztofa Siewicza po warsztatach konsultacyjnych ze środowiskami bibliotekarskimi przeprowadzonych w drugiej połowie 2012 r. Raport zawiera najważniejsze problemy bibliotek związane z obecnym kształtem prawa autorskiego oraz propozycje rozwiązań. Streszczenie raportu jest dostępne jako plik PDF.

Aktualizacja (10.12.2013)

Forum Prawa Autorskiego to platforma wymiany opinii o kierunkach zmian w polskim prawie autorskim. W czerwcu, w ramach Forum ogłoszone zostały konsultacje dotyczące dozwolonego użytku publicznego. W odpowiedzi, Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych oraz Stowarzyszenie EBIB i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, przesłały wspólne stanowisko – pisaliśmy o tym w komunikacie EBIB.

Na podstawie ponad pięćdziesięciu przesłanych stanowisk Ministerstwo przygotowało dodatkowy kwestionariusz, do którego można było się odnieść. Debata, która odbyła się 2 października podzielona była na 3 tematy:

 • dozwolony użytek publiczny związany z obiegiem informacji (użytek informacyjny, prawo cytatu, działalność ośrodków informacji i dokumentacji)
 • dozwolony użytek publiczny związany z działalnością instytucji publicznych publicznych (biblioteki, archiwa, muzea, instytucje kultury, użytek edukacyjny)
 • wprowadzenie wynagrodzenia z tytułu publicznego użyczania egzemplarzy utworów (public lending right).

Są dostępne nagrania video z debaty.

Stanowisko organizacji bibliotekarskich odpowiadające na pytania z kwestionariusza zostały przesłane do Ministerstwa 4 listopada. W analizie i dodatkowych odpowiedziach podkreślaliśmy, że zmiana prawa, poza rozwianiem wątpliwości interpretacyjnych, musi również umożliwić udostępnianie materiałów elektronicznych gromadzonych w bibliotekach.

Ważnym zagadnieniem jest również wprowadzenie Public Lending Right. Mamy zapewnienie Ministerstwa Kultury, że środki na wypłatę tantiem bibliotecznych będą pochodziły z budżetu Ministerstwa. Zatem największa obawa bibliotekarzy i czytelników została rozwiana. Ważne jest jednak jak PLR zostaną wprowadzone do polskiego prawa – w naszym stanowisku przedstawiamy szczegółowe postulaty.

Wprowadzenie PLR, zgodnie z raportem z realizacji ustawy o prawie autorskim, planowane jest na 2014 r.

 

 

Aktualności

14 stycznia 2016    Materiały nt. reformy prawa autorskiego dla bibliotek    
2 lipca 2013    Stanowisko organizacji bibliotekarskich w sprawie konsultacji dotyczących dozwolonego użytku publicznego    
23 maja 2013    Podsumownie projektów realizujących kampanię wspierającą reformę prawa autorskiego    

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Fundacja Centrum Cyfrowe
ul. Chmielna 24/2,
00-020 Warszawa
kontakt@centrumcyfrowe.pl

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo