Remote Education during the pandemic – European study

Zespół projektu: Magdalena Biernat, Anahita Rezaei

Czas trwania: 1.01.2021-31.12.2021

Obszary działań: Otwarta edukacja, Otwarta nauka

Więcej: https://centrumcyfrowe.pl/en/remote-education-during-the-pandemic/

Wspólnie z Communia Association przeprowadziliśmy ilościowe badanie eksploracyjne dotyczące sposobu prowadzenia edukacji zdalnej przez europejskich nauczycieli. Badanie objęło: Polskę, Słowenię, Portugalię, Włochy, Grecję, Niemcy i Czechy. W badaniu udział wzięło blisko 1700 nauczycieli.

communia centrum cyfrowe

Globalna pandemia COVID-19 radykalnie zmieniła sposób w jaki się uczymy, spowodowała największe w historii zakłócenie tradycyjnej nauki szkolnej i doprowadziła do tego, że blisko 90% krajów na całym świecie zdecydowało się na prowadzenie edukacji zdalnej.

Z drugiej strony kryzys ten pobudził innowacyjność w sektorze edukacji, co było możliwe po części dlatego, że nauczyciele bardzo szybko dostosowali się do nowej sytuacji. Cyfrowe narzędzia i rozwiązania, zasoby dostępne bezpłatnie online, Otwarte Zasoby Edukacyjne (OER) i Otwarte Praktyki Edukacyjne (OEP) stanowiły w tym czasie prawdziwą pomoc dla nauczycieli.

Podczas spotkań zespołu Copyright for Education, którego częścią jest Centrum Cyfrowe często dyskutowaliśmy o roli, jaką podczas pandemii odegrała Otwarta Edukacja (OE) oraz sposobie, w jaki powinny być kształtowane systemy edukacyjne, biorąc pod uwagę doświadczenia z czasu pandemii. Mieliśmy jednak wrażenie, że brakuje nam bardziej szczegółowych informacji o praktykach nauczycieli podczas nauki online.

Dlatego na początku 2021 r. zdecydowaliśmy się przeprowadzić ilościowe badania eksploracyjne w 7 krajach europejskich, dotyczące codziennych praktyk nauczycieli stosowanych w kształceniu na odległość. Badanie objęło: Polskę, Słowenię, Portugalię, Włochy, Grecję, Niemcy i Czechy. W badaniu udział wzięło blisko 1700 nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Raport i materiały z badania w języku angielskim dostępne są na stronie: https://centrumcyfrowe.pl/en/remote-education-during-the-pandemic/

Jesienią 2021 r. prowadzimy działania rzecznicze mające na celu realizację opracowanych rekomendacji.