Jest projekt stanowiska rządu dotyczący projektu dyrektywy prawnoautorskiej

Otrzymaliśmy projekt stanowiska RP dotyczącego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Sejmowa Komisja do Spraw Unii Europejskiej będzie omawiać ten projekt na posiedzeniu 9 marca.

Projekt stanowiska otrzymaliśmy na wniosek o dostęp do informacji publicznej. W Centrum Cyfrowym pracujemy nad nasza opinią o projekcie, którą niebawem udostępnimy.

Pobierz plik:
Projekt stanowiska RP dotyczącego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Fundacja Centrum Cyfrowe
ul. Chmielna 24/2,
00-020 Warszawa
kontakt@centrumcyfrowe.pl

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo