Jest projekt stanowiska rządu dotyczący projektu dyrektywy prawnoautorskiej

Otrzymaliśmy projekt stanowiska RP dotyczącego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Sejmowa Komisja do Spraw Unii Europejskiej będzie omawiać ten projekt na posiedzeniu 9 marca.

Projekt stanowiska otrzymaliśmy na wniosek o dostęp do informacji publicznej. W Centrum Cyfrowym pracujemy nad nasza opinią o projekcie, którą niebawem udostępnimy.

Pobierz plik:
Projekt stanowiska RP dotyczącego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.