4 x lekcja wychowawcza

Stało się! Mamy kolejne, niesamowite materiały edukacyjne przygotowane przez nauczycielki i nauczycieli, którzy biorą wychowania swoich uczniów bardzo serio. Od września rzeczywistość w wielu szkołach może okazać się trudniejsza niż przed wakacjami zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.  Warto się na to przygotować.

Zapraszamy osoby o otwartych umysłach i chęci do eksperymentowania do korzystania z materiałów, które powstały w projekcie. atura otwartych zasobów sprawia, że można nie tylko z nich korzystać, ale również przetwarzać, dostosowywać, umieszczać na własnych stronach. My, jako SpołEd mamy szczerą nadzieję, że materiały pójdą w świat, nabiorą drugiego i trzeciego życia i będą się zmieniać wraz z uczniami i ich nauczycielami.

Kim są autorzy i autorki materiałów?

To nauczyciele i nauczycielki, którzy przez  trzy miesiące brali udział w warsztatach Spółdzielni Otwartej Edukacji. Wśród nich mamy tych, którzy uczą w małych wiejskich szkołach i w dużych miastach, w liceach, technikach, czy szkołach podstawowych. Uczą języków obcych, polskiego, nauczania początkowego.  Są wśród nich dyrektorka i nauczycielka, która dopiero zaczynaja pracę w zawodzie.

Ale co najważniejsze, jest to grupa zupełnie wyjątkowych, kreatywnych ludzi, którzy wspólnie są zdolni do rzeczy wielkich.

Autorami materiałów są: Jarosław Basaj, Natalia Bielawska, Agnieszka Bilska, Ewelina Iwan, Joanna Kostrzewa, Katarzyna Lewandowska – Staroń, Wioletta Matusiak, Małgorzata Mazepa, Katarzyna Michalska, Maciej Pabisek, Ada Słowik, Agata Wnuczek, Emilia Żuber.

Co znajdziecie w materiałach?

ccby
Autor: K. Pacholak

1. Ko-lekcja Wychowawcza

Potrzebujesz inspiracji, sprawdzonych pomysłów, gotowych materiałów, praktycznych wskazówek, skutecznych rozwiązań, trwałych efektów, a przede wszystkim niebanalnych sposobów na pracę w grupie? Lubisz aktywne lekcje wychowawcze? Jeśli tak, to Ko-lekcja Wychowawcza jest dla Ciebie! Ko-lekcja Wychowawcza wygląda jak kalendarz, ale w przeciwieństwie do niego może być wykorzystana w kolejnych latach. Zawiera zbiór ćwiczeń, które zazwyczaj można zrealizować w trakcie niecałej godziny wychowawczej, pozostałą część czasu poświęcając tzw. „sprawom klasowym”. Zaproponowane ćwiczenia tworzą określoną całość (odwołują się do cyklu trwania grupy i do kalendarza „świąt nietypowych”), z drugiej jednak strony nic nie stoi na przeszkodzie, by dowolnie wybierać z nich poszczególne ćwiczenia i stosować w trakcie „sytuacji wychowawczej”.

Zespół: Joanna Kostrzewa, Maciej Pabisek, Agnieszka Bilska

 

2. Przestrzeń szkolna

Smoki Przestrzeni to model działań służący wprowadzaniu zmian w przestrzeni szkolnej. Przestrzeń rozumiana jest tu dosłownie jako przestrzeń szkolna – korytarze, klasy szkolne świetlica, stołówka czy szatnia, jak i metaforycznie jako przestrzeń do rozwoju, przestrzeń do nauki, relaksu. Jest to pomysł, by zmieniając przestrzeń rozwiązywać szkolne problemy, zmieniać deficyty w zasoby. W proponowanych działaniach może wziąć udział każdy, komu zależy na jakości edukacji. Może to być nauczyciel, dyrektor szkoły czy rodzic, np.: członek Rady Rodziców. Warto zebrać zespół skupiony wokół tematu. Warto wybrać lidera, podzielić się zakresem obowiązków w zespole a przede wszystkim wspierać się na poszczególnych etapach wprowadzania zmiany.

Zespół: Agata Wnuczek, Małgorzata Mazepa, Wioletta Matusiak

 

3. Sztuka w wychowaniu

Wychowawcza stART to pakiet startowy dla wychowawczyń i wychowawców, zawierający pomysły na wykorzystanie sztuki jako narzędzia w procesie wychowania: czytania świata i odczytywania samego siebie. Autorki wierne platońskiej tezie, iż sztuka powinna być podstawą wychowania, chcą odczarować jej sztuczność i przywrócić jej należne miejsce w szkole.

Zespół: Katarzyna Lewandowska-Staroń, Natalia Bielawska, Ada Słowik

 

4. Komunikacja 

Wychowawcza inaczej – recepty na małe spięcia. Ta propozycja to seria ćwiczeń, które można dowolnie przestawiać i łączyć. Można zaplanować całą lekcję lub wybrać pojedyncze ćwiczenia, traktując je jako pretekst do rozmowy. No właśnie – ROZMOWY. To jakość komunikacji między człowiekiem a człowiekiem w znacznym stopniu wpływa na jego relacje z otoczeniem i samym sobą i dlatego uważamy, że warto ten temat poruszyć z młodymi ludźmi. Komunikujmy się ćwicząc komunikację!

Zespół: Emilia Żuber, Katarzyna Michalska, Ewelina Iwan, Jarosław Basaj