AlgoPolska – raport o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w służbie społeczeństwu

Wraz z Klubem Jagiellońskim proponujemy przeniesienie punktu ciężkości debaty z dyskusji o sztucznej inteligencji na dyskusję o zautomatyzowanych systemach podejmowania decyzji - dlatego przedstawiamy raport na ten temat.

Zamiast dyskusji o sztucznej inteligencji, potrzebujemy rozmowy o systemach zautomatyzowanego podejmowania decyzji. W raporcie “AlgoPolska” przygotowywanym we współpracy z Klubem Jagiellońskim pokazujemy, jak rozpowszechnione na świecie są systemy automatycznego podejmowania decyzji: zaczynając od sektora finansowego, na medycynie kończąc. Jakie szanse, a jakie zagrożenia niesie ze sobą delegowanie decyzji na algorytmy? Jak możemy zapewnić społeczną kontrolę nad podejmującymi decyzję systemami?

Mówienie o systemach ADM – zamiast o sztucznej inteligencji – pozwala lepiej rozumieć wpływ tych nowych technologii na jednostkę i społeczeństwo. Automatyzacja podejmowania decyzji jest też bowiem wprowadzana z wykorzystaniem dużo prostszych technologii.

 

Zapoznaj się z naszym raportem „AlgoPolska”

 

Dlaczego ten temat jest dla nas ważny? W Polsce wdraża się mniej systemów ADM niż w innych państwach europejskich i rozwiniętych gospodarkach. Możemy wykorzystać rentę zapóźnienia, by zapewnić zrównoważony rozwój systemów ADM w Polsce. Wprowadzając te systemy, możemy bowiem wyciągać wnioski i uczyć się na błędach popełnianych w innych państwach, które dokonały pionierskich – i często wadliwych – wdrożeń. Rozsądne, określone jasnymi zasadami dbałości o interes publiczny, wprowadzanie systemów ADM może przynieść korzyści polskiej gospodarce, społeczeństwu i administracji publicznej.

Poznaj przykłady stosowania systemów ADM. Na świecie jest wdrażanych coraz więcej automatycznych systemów podejmowania decyzji – w niektórych obszarach ADM jest też wdrażane w Polsce. W raporcie prezentujemy przegląd tych wdrożeń – który podsumowuje poniższa infografika.

grafika_algopolska
Tytuł: grafika_algopolska
ccbysa
Autor: Magdalena Karpińska
banery_loga-1-removebg-preview
Tytuł: banery_loga-1-removebg-preview