Centrum Cyfrowe na konferencji Sektor 3.0

W dniach 23-24 maja w Centrum Artystycznym Fabryka Trzciny odbyła się konferencja o technologiach w organizacjach pozarządowych. Organizowana przez StocznięPolska Amerykańską Fundację Wolności konferencja, miała na celu stworzenia platformy komunikacji i wymiany doświadczeń na temat roli, jaką mogą pełnić nowe technologie w pracy organizacji działających na rzecz lokalnych społeczności.
Trzy osoby z Centrum, Alek Tarkowski, Justyna Hofmokl i Kamil Śliwowski brali udział w konferencji jako kontrybutorzy. Alek i Justyna poprowadzili warsztaty o Open Governance (z których nagranie można obejrzeć poniżej), Kamil Śliwowski prowadził dyskusję o edukacji medialnej. Cała konferencja miała bardzo dynamiczną strukturę nastawioną na współtworzenie jej programu na bieżąco przez samych uczestników. Sektor 3.0 był również okazją do prezentacji wyników raportu przeprowadzonego przez Stocznię dla PAFW o Technologiach dla III sektora i społeczności lokalnych. Raport ma posłużyć do stworzenia w przyszłości programu wsparcia kompetencyjno-technologicznego dla lokalnych organizacji pozarządowych. Raport oraz dodatkowe materiały można pobrać stąd, wszystkie prezentacje z całej konferencji dostępne są na serwisie Slideshare.