Centrum Cyfrowe na LAPSI Annual Meeting

Podczas odbywającego się w Mediolanie (5-6 maja 2011) spotkania LAPSI (The European Thematic network on Legal Aspects of Public Sector Information) Igor Ostrowski zaprezentuje kwestie prawne, związane z opracowywaną w Centrum Cyfrowym mapą drogową otwartego rządu. Szczegóły dotyczące konferencji: http://www.lapsi-project.eu/